Eigen bijdrage mag achteraf

Een gemeente mag achteraf een eigen bijdrage instellen voor hulpmiddelen. Mensen die al jaren een hulpmiddel in bruikleen hebben, kunnen dus plotseling met een eigen bijdrage worden geconfronteerd.

Dit blijkt uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in een proefproces dat is aangespannen tegen de gemeente Ede. In deze zaak draait het om een vrouw die op 26 juni 2009 een scootmobiel van de gemeente in bruikleen kreeg krachtens de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Een jaar later ontving zij een brief waarin de gemeente een verandering van de regels aankondigde en dat er vanaf 1 januari 2011 een eigen bijdrage ging gelden voor o.a. scootmobielen. In november kreeg de vrouw bericht dat ze een eigen bijdrage moest gaan betalen. Haar bezwaar en beroep werden afgewezen.

Geen toezegging
De vrouw ging in hoger beroep, maar ook bij de Centrale Raad  ving zij bot. De gemeente Ede heeft nooit concreet toegezegd dat zij nooit een eigen bijdrage zou instellen. Ook vindt de Centrale Raad dat een gemeente flexibel moet kunnen zijn bij het instellen van een eigen bijdrage. Wel is wettelijk vastgelegd dat de eigen bijdrage niet met terugwerkende kracht mag ingaan. Dat is in deze zaak niet het geval geweest.

Bron

Bron(nen):
  • geldenrecht.nl