Griffierecht is geen discriminatie

Het is geen discriminatie dat voor sommige rechtszaken wel griffierecht wordt gevraagd en in andere zaken niet, zoals bij asiel en vreemdelingenbewaring.

Dit blijkt uit een uitspraak van het Collega voor de Rechten van de Mens. Een man heeft een procedure aangespannen bij de rechtbank omdat hij niet in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Hij had het griffierecht (€44) niet betaald, zodat de rechter hem niet ontvankelijk verklaarde en de zaak niet in behandeling nam.

Asiel
De man vindt dat er verboden onderscheid op grond van zijn Nederlandse afkomst wordt gemaakt. Hij moet wel griffierecht betalen en een asielzoeker niet, terwijl hij ook een slechte inkomenspositie heeft. Hij stapt daarop naar het College voor de Rechten van de Mens.

Het College is het niet met de man eens. De minister van Justitie stelt de hoogte van het griffierecht vast voor verschillende soorten procedures. Bij sommige procedures is dat 0. Maar dat wil niet zeggen dat er in dit geval een verboden onderscheid gemaakt is naar ras.

Bron: www.mensenrechten.nl

Bron(nen):
  • geldenrecht.nl