Het pensioenakkoord en u

Vorige week vrijdag bereikte de sociale partners en het kabinet een pensioenakkoord. Dit akkoord heeft grote gevolgen voor uw AOW en pensioen. Of u nu nog pensioen opbouwt of het al ontvangt, Geld & Recht zet voor u de gevolgen onder elkaar!

Nog niet met pensioen: De pensioenleeftijd
Wie in 1955 en later geboren is kan straks niet meer met 65 jaar met pensioen. Vanaf 2020 ontvangt u pas met 66 jaar AOW, de AOW-leeftijd stijgt verder naar 67 jaar in 2025. Wilt u toch eerder stoppen met werken, dan wordt u de rest van uw leven 6,5 procent gekort op uw AOW-uitkering voor ieder jaar dat u eerder gestopt met werken dan de pensioenleeftijd. Is de AOW-leeftijd 67 jaar en stopt u met 65 jaar dan ontvangt u dus 13 procent minder AOW. Werkt u daarentegen juist langer door, dan ontvangt u 6,5 procent meer AOW voor ieder jaar dat u langer doorwerkt, zolang u leeft.

In het pensioenakkoord is bovendien afgesproken dat niet alleen de AOW later begint, ook het pensioen ontvangt u pas wanneer de AOW ingaat. Of u ook uw pensioen al kunt ontvangen wanneer u eerder wilt stoppen met werken is nog niet duidelijk. Voor de opbouw van een volledige AOW blijft gelden dat u 50 jaar in Nederland moet hebben gewoond. De opbouwperiode gaat dan eerst in vanaf 16 jaar en in 2025 uiteindelijk vanaf 17 jaar. Ieder jaar wordt 2 procent AOW-recht opgebouwd, of juist gekort op de AOW-uitkering wanneer niet in Nederland is gewoond tussen het 17de en 67ste levensjaar.
 
Bijna of al 65 jaar: De AOW-uitkering
Vanaf 2013 gaat de AOW-uitkering niet alleen omhoog met de indexatie van de lonen, de AOW-uitkering zal extra stijgen met jaarlijks 0,6 procent, dat is bij het huidige AOW-bedrag van 710 euro, 4,26 per maand bruto. Voor een deel gaan de ouderen zelf het hogere inkomen betalen omdat geleidelijk de fiscale ouderenkortingen worden afgebouwd. Voor de laagste inkomens komt er vanaf 2020 een extra ouderenkorting van 300 euro op de te betalen Inkomstenbelasting zodat ze netto meer overhouden.
 
De AOW-toeslag
Vanaf waarschijnlijk 1 augustus wordt de toeslag-AOW die een 65-plusser voor de jongere weinig of niet verdienende partner kan aanvragen lager als het gezamenlijke inkomen meer is dan 30.000 euro bruto per jaar. De korting bedraagt 10 procent, ofwel ongeveer 70 euro bruto per maand. Per 2015 vervalt de toeslag-AOW voor alle partners waarvan de oudste na 2015 65 jaar wordt.
 
De tegemoetkomingsregeling
Om de AOW aan te passen aan de gestegen prijzen is in 2006 de tegemoetkoming AOW geïntroduceerd. Ontvangers van AOW in het buitenland hebben in juni al gemerkt dat die tegemoetkoming voor hen vervallen is. Alleen wanneer je in het buitenland woont en tenminste 90 procent van het inkomen in Nederland belast is ontvang je de tegemoetkoming nog.
 
Uw pensioen
Gepensioneerd of niet, de pensioenuitkering gaat volgens het pensioenakkoord onzekere tijden tegemoet. In het pensioenakkoord is vastgelegd dat de pensioenpremies vanaf 2013 niet meer zullen stijgen en dat de hoogte van het pensioenuitkering meegaat bewegen met de schommelingen van de financiële markten en daarmee onzeker zal zijn. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Het akkoord laat ruimte om in de cao’s afspraken te maken over wel of niet risicovol te beleggen, of dit per leeftijdsgroep nader te bepalen. De pensioenregelingen kunnen dus per bedrijf of bedrijfstak anders zijn.

De vraag is nog wel of de al opgebouwde rechten zomaar kunnen worden ondergebracht in de pensioenregeling, die juridische strijd moet nog beginnen.De criticasters van het pensioenakkoord (waarbij FNV Bondgenoten het hoogste woord voert) zijn het met de nieuwe pensioenen niet eens, zij vrezen teveel onzekerheid over de pensioenuitkering. FNV Bondgenoten heeft daarom een eigen plan geproduceerd waarbij de pensioenfondsen meer reserves moeten aanhouden. Die extra reserves garanderen een stabiel, maar waarschijnlijk lager pensioen. Zelf sparen voor aanvulling op het pensioen wordt vanaf 2013 minder gunstig omdat het fiscaal voordeel dan deels zal vervallen.
 
Aan de slag blijven
Werkt u nog, wilt u weer gaan werken of wilt u voorlopig nog niet met pensioen, dan staat het pensioenakkoord aan uw zijde. Omdat het doel is meer ouderen langer aan het werk te houden en samen met de hogere AOW-leeftijd uiteindelijk jaarlijks vier miljard euro te besparen zijn in het pensioenakkoord tal van maatregelen genomen om langer doorwerken mogelijk te maken. Het akkoord stimuleert partijen om afspraken in de cao’s te maken over hoe werknemers langer kunnen blijven werken.

Afspraken over inzetbaarheid, scholing, arbeidsomstandigheden, mobiliteit, werkhervatting en productiviteit moeten ervoor zorgen dat alle werknemers, jong en oud, bewuster de regie kunnen nemen over hun loopbaan en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast komt er een zogenaamde mobiliteitsbonus, een bedrag dat werkgevers krijgen wanneer ze oudere werknemers aannemen. Bovendien gaan de sociale partners zich samen richten op het wegnemen van vooroordelen die over oudere werknemers bestaan.

LEES OOK:

Bron(nen):
  • geldenrecht.nl