Is deze polis wel echt nodig?

De gemiddelde consument heeft acht verzekeringen. Eén op de drie heeft er zelfs tien of meer. Dikke kans dat daar een overbodige polis bij zit.

Verzekeringen zijn er om risico’s af te dekken die je zelf niet kunt dragen. Bijvoorbeeld medische kosten, aansprakelijkheid en schade aan huis en inboedel. Maar niet alle polissen zijn nuttig: ze dekken risico’s die u best zelf kunt dragen. En díe premie kunt u zich beter besparen. Het alternatief? Spaar voor een flinke buffer.

Aankoopwaardeverzekering

Bij gedwongen verkoop van een eigen huis (bijvoorbeeld na echtscheiding of ontslag) is het vaak lastig er een goede prijs voor te krijgen. Als een woning bij gedwongen verkoop minder opbrengt dan de aankoopwaarde, dekt een aankoopwaardeverzekering het verschil. De verzekering kent veel haken en ogen in de vorm van voorwaarden waaraan u moet voldoen om voor een uitkering in aanmerking te komen. Bovendien is er een goedkoop alternatief: de woon­lastenfaciliteit van de Nationale Hypotheek Garantie. Woningeigenaars met hypotheekgarantie kunnen van deze ­faciliteit gebruikmaken bij betalings­problemen als gevolg van echtscheiding, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden van de partner.

Contributieverzekering

Leden van een sportvereniging kunnen zich verzekeren tegen het risico dat ze al betaalde trainingen mislopen door een blessure. De premie voor deze verzekering loopt op van 4 procent voor sporten met een laag risico (golf, tennis, zwemmen, fitness) tot 12 procent voor sporten met een hoog risico (karate, zaalsporten, skiën). De verzekering keert alleen uit wanneer de blessure, ziekte of onverwachte medisch noodzakelijke ingreep het sporten minimaal twee maanden aan één stuk onmogelijk maakt. Een paar gemiste trainingen wegens flinke griep of een stijve schouder leiden dus niet tot vergoeding van de contributie. Wel verzacht de contributie­verzekering het leed van het niet kunnen sporten. Een soort annulerings­verzekering voor sporters dus.

Garantieverzekering

Als u elektronica koopt, kunt u vaak de garantieperiode verlengen. U betaalt dan bij aankoop een bedrag extra, zodat u de komende jaren gegarandeerd bent van een goedwerkend product zonder extra kosten. Maar wettelijk hébt u al recht op garantie wanneer een product snel stukgaat. Hoe lang die wettelijke garantie duurt, hangt af van de normale levensduur. Van een (dure) wasmachine mag u een langere levensduur verwachten dan van een broodrooster. Om aanspraak te maken op de wettelijke garantie zult u wel vaak moeten soebatten met de winkelier die u het product heeft verkocht. Hij is verantwoordelijk voor reparatie of vervanging, maar u moet toch vaak een deel van de kosten zelf betalen. De wettelijke regeling houdt er namelijk rekening mee dat het product minder waard is geworden door het gebruik. Met een ‘extra’ garantieverzekering verzekert u in feite het risico op gesoebat. De aanvullende verzekering dekt dus de eventuele kosten die bij reparatie of vervanging voor eigen rekening komen. Maar die kosten zijn vaak zo beperkt, dat deze polissen niet interessant zijn.

Gsmverzekering

Een verzekering voor een mobiele telefoon lijkt goedkoop: voor €6 à €10 per maand is uw gsm al verzekerd. Helaas krijgt u bij schade, diefstal of verlies maar weinig terug. Bij verlies is het eigen risico vaak hoog. Schade wordt beperkt vergoed. Accu en ­accessoires vallen niet onder de dekking. En schade door vocht, (zonne)­warmte of een val telt vaak niet mee. Als de gsm uit uw huis wordt gestolen bij een inbraak, valt hij onder de dekking van de inboedelverzekering. En mocht hij snel stukgaan dan kunt u ermee terug naar de winkel, zeker het eerste jaar.

Huisdierverzekering

Een ziektekostenverzekering voor een viervoeter is meestal geen must. Een goede aansprakelijkheidsverzekering is belangrijker, want het risico dat een loslopend dier grote schade aan een ander toebrengt, is meestal moeilijker zelf te dragen dan de kosten voor een dierenarts. Voor dieren zijn nog veel meer verzekeringen af te sluiten, zoals een polis voor de uitvaart, een polis voor het geval het dier bij een ongeval betrokken raakt, of een reisverzekering die ook in het buitenland medische kosten dekt. Ook hiervoor geldt: allemaal niet noodzakelijk. Wilt u toch zo’n verzekering afsluiten? Dan is het goed om te weten dat afgelopen tijd twee huisdierverzekeraars failliet gingen. Over een derde (Pico Bello) ontving Stichting De Ombudsman dit jaar bergen met klachten over niet-uitbetaalde declaraties. De Ombudsman raadt daarom aan om bij het afsluiten van een huisdierverzekering goed te letten op de kleine lettertjes. Enkele huisdierverzekeraars hebben als voordeel dat ze geen winstoogmerk hebben; nadeel is dat ze niet onder financieel toezicht staan van De Nederlandsche Bank. Ze hoeven daardoor ook geen financiële buffer op de bank te hebben staan om bij ­calamiteiten de claims te kunnen voldoen. U bent gewaarschuwd!

Bruiloftverzekering

Toekomstige echtelieden en vierders van een huwelijksjubileum die op alles voorbereid willen zijn, sluiten een bruiloftverzekering af. Voor rond de €80 is een bedrag tot €5000 verzekerd. Maar er wordt alleen uitgekeerd als iets gebeurt waar u geen invloed op hebt, zoals extreme weersomstandigheden of een onverwacht sterfgeval. Een bruid of bruidegom die zich op het laatste moment bedenkt, valt niet onder de dekking.

Omboekverzekering

Vakantiegangers kunnen voor €4 per geboekte reis bij D-Reizen een omboek­verzekering afsluiten. Die geeft het recht een andere reis te kiezen wanneer de bestemming wordt getroffen door bijvoorbeeld bosbrand, lawinegevaar of vogelgriep. Een kranten­knipsel over het onheil kan dienen als bewijsmateriaal. Addertje onder het gras: wie gebruik wil maken van de verzekering, betaalt €50 eigen risico aan omboekingskosten. U krijgt ten hoogste de betaalde reissom terug, maar moet die gebruiken voor het boeken van een nieuwe reis. Is die reis goedkoper, dan krijgt u geen geld terug. Is de nieuwe reis duurder, dan moet u bijbetalen. De omboekverzekering is niet nodig om het risico te dekken van natuurrampen of geweldplegingen: die vallen onder de dekking van het Calamiteitenfonds. Hierbij zijn meer dan duizend reisbureaus en touroperators aangesloten (ook alle ANVR-reisbureaus). Als u boekt bij een dergelijke organisatie, betaalt u voor het Calamiteitenfonds verplicht €2,50.

Ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering maakt vaak deel uit van een reisverzekering. Van de mensen met een doorlopende reisverzekering kiest liefst 43 procent voor deze dekking, blijkt uit onderzoek van Independer. De ongevallenverzekering keert eenmalig een vast bedrag uit wanneer de verzekerde door een ongeval om het leven komt of invalide wordt. Hulp bij een ongeval is er niet mee verzekerd. Inkomensverlies als gevolg van een ongeval evenmin. Het is ook geen dekking voor eventuele medische kosten. De verzekering biedt alleen een soort zakcentje bij overlijden of blijvend letsel. U verzekert zich kortom niet voor een risico dat u niet zelf kunt dragen. Laat ’m dus voortaan gerust weg.

Bron(nen):
  • Plus Magazine
Trefwoorden: