Kort Geld en Recht september 2013

Deze maand in Kort Geld en Recht worden verschillende juridische aspecten behandelt. Ook behandelen we de aanpak van de skimfraude en laten we u zien in welke steden uw paspoort bij u thuis wordt bezorgd.

Kort recht
Geen succes, geen nota

Bij letselschade wordt het mogelijk om een advocaat op no-cure-no-paybasis in de arm te nemen. Dat wil zeggen: je betaalt alleen advocaatkosten als je de zaak wint. Bij verlies vervalt de rekening van de advocaat. Tot nu toe was dit verboden, maar de Nederlandse Orde van Advocaten gaat no cure, no pay per 1 januari 2014 onder voorwaarden toestaan voor een periode van vijf jaar. In de nieuwe situatie mogen advocaten niet een percentage van het resultaat bedingen maar wel een hoger uurtarief declareren (met een maximum van 25 procent van de opbrengt) als de zaak gewonnen wordt.

[[image file="kortgeldrecht/factuur300400.jpg" ]]

Gang naar rechter wordt steeds duurder

De griffierrechten gaan volgend jaar omhoog. Bij de kantonrechter en voor alle civiele zaken betreft de verhoging 2 procent. Bij andere zaken gaan de tarieven harder stijgen, maar zijn de exacte percentages nog niet bekend. In totaal zal de verhoging neerkomen op een gemiddeld 15 procent. Er zal fors meer betaald moeten worden bij een zaak in hoger beroep en cassatie, evenals in handelszaken waarbij een rechtspersoon een financieel belang van meer dan 1 miljoen euro heeft. Verder gaat het laagste tarief bij de bestuursrechter omhoog.

Paspoort thuisbezorgd

Zes gemeenten bezorgen sinds de afgelopen zomer paspoorten en identiteitskaarten aan huis. De Zuid-Hollandse gemeenten Molenwaar en Dordrecht leveren de papieren desgewenst en zelfs op een werkadres af. De andere gemeenten zijn Amersfoort, Arnhem, Den Bosch en Haarlemmermeer. Het gaat om een gezamelijk experiment van de gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken gedurende zes maanden. Het laten bezorgen kost €4.95.

Meer kans op boete

De Nederlandse Politiebond is het niet eens met de plannen van minster Opstelten van Veiligheid en Justie om buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) meer taken te geven zoals het uitdelen van boetes. Boa's worden namelijk ingehuurd en betaald door de gemeenten en moeten zichzelf dus terugverdienen. Dat zal een toename in het aantal boetes betekenen. En het politie-apparaat loopt zo bovendien inkomsten mis. Opstelten wil dat de boa's per 1 januarie 2014 bekeuringen gaan uitdelen voor bijvoorbeeld het niet houden aan de drank- en horecawet, bij parkeer- en vuurwerkovertredingen, alcoholcontroles, milieu-delicten en lichte vergrijpen zoals wildplassen.

Kort geld
Pensioen: meer betalen, minder krijgen

Hoewel werknemers en hun werkgevers de afgelopen jaren flink meer pensioenpremie zijn gaan betalen, bouwen mensen minder pensioen op. Dat schreef het Financieel Dagblad onlangs naar aanleiding van een eigen onderzoek onder de vijftig grootste pensioenfondsen. Door problemen bij de pensioenfondsen stegen de premies sinds 2008 met 16 procent. Tegelijk heeft een derde van de pensioenfondsen sinds 2008 het jaarlijkse opbouwpercentage verlaagd. Mensen bij die fondsen zagen hun opbouw dalen van 2.09 procent in 2008 naar 1.87 procent in 2013. Terwijl deelnemers meer betalen, komt er dus minder in de pensioenpot terecht.

Aanpak skimfraude werkt

De maatregelen die banken nemen tegen skimmen, blijken effectief. Sinds banken de bankpassen blokkeren voor pinnen buiten Europa, is de fraude met gemiddeld 80 procent gedaald, aldus de Nederlandse Vereniging van Banken.Skimmers maken met geavanceerde apparatuur een kopie van de magneetstrip van de pas. Via een camera komen ze ook aan de ingetoetste pincode. Met de neppassen worden vervolgens veelal buiten Europa de rekeningen geplunderd.

Partnertoeslag AOW verdwijnt

De partnertoeslag voor AOW’ers met een jongere partner die nog geen recht heeft op AOW, gaat geleidelijk verdwijnen voor de hogere inkomens.
Het kabinet heeft onlangs aan de Tweede Kamer laten weten dat de toeslag vanaf 2015 in vier jaarlijkse stappen wordt afgebouwd. De maatregel was al in het regeerakkoord aangekondigd.
De ingreep geldt voor AOW’ers met een bruto inkomen vanaf €46.000 per jaar (exclusief AOW).

Niet uitgecheckt? Kassa!

Op aandringen van de ANWB en reizigersorganisatie Rover gaat een aantal vervoerders in kaart brengen hoeveel geld zij overhouden aan problemen met uitchecken. Sinds de invoering van de OV-chipkaart is het uitchecken een van de grootste ergenissen bij het reizen. Mensen vergeten bijvoorbeeld uit te checken of kiezen het verkeerde poortje of paaltje. Ook is af en toe de apparatuur buiten werking. Dat kost reizigers vaak veel geld. Het te veel betaalde bedrag blijkt niet zo makkelijk terug te vragen. Naar schatting gaat het om miljoenen euro's per jaar.

[[image file="kortgeldrecht/trein300400.jpg" ]]

Bron(nen):
  • geldenrecht.nl