Kredietverstrekker veroordeeld tot schadevergoeding

Kredietverstrekker Afab moet twee klanten een schadevergoeding betalen omdat er een te grote lening is verstrekt. Een leenbedrag van €8.500 wordt met terugwerkende kracht een renteloze lening. De leners krijgen alle betaalde rente terug en hoeven in de toekomst geen rente te betalen over deze lening.

Dit blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep. Een stel dat in oktober 2007 €25.000 had geleend via Afab realiseerde zich enkele maanden later dat die lening ver boven hun draagkracht was. Afab had die te hoge lening toegekend omdat er geen rekening was gehouden met een al bestaande lening van ongeveer €55.000 bij de DSB. Voor die lening betaalden de leners eerst een actietarief van €127, maar na de beginperiode liepen de kosten op tot  €231 per maand.

Dakreparatie
Het Hof oordeelt dat Afab op de hoogte moet zijn geweest van die DSB-lening. Ook had Afab moeten weten dat een maandbedrag van €127 wel erg weinig is voor een consumptieve lening. Afab had dus kunnen weten dat de rentelasten zouden oplopen, zeker als de lening ook werd afgelost. Had Afab hiermee rekening gehouden dan was de maximale lening een kleine €15.000 geweest. In werkelijkheid konden de twee €25.000 lenen, €16.500 om een andere lening af te lossen en €8.500 om het dak te laten repareren. Het betekent dat Afab tekort is geschoten in zijn zorgplicht.

Schade
Door de te hoge lening heeft het stel schade geleden. Het Hof beschouwt het opgenomen bedrag van €8.500 niet als schade. Anders ligt dat met de rente. Zowel de betaalde rente als de nog te betalen rente beschouwt het Hof als schade, die Afab moet vergoeden. Ook alle juridische kosten zijn voor rekening van Afab.

Zoekt u een lening met een scherpe rente?
Op onze onafhankelijke vergelijker van kredietverstrekkers kunt u zien waar u het beste terecht kunt voor een lening.

Bron: uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2013:6826

Bron(nen):
  • geldenrecht.nl