Mindervalide mensen en toerisme: de resultaten van de enquête

Enige tijd geleden stond op PlusOnline een enquête over het aanbod van vakantiereizen en dagjes uit voor mensen met een lichamelijke beperking. En uit de resultaten blijkt: er is nog veel voor verbetering vatbaar!

De enquête werd afgenomen door Sarina Dekkers, studente Internationaal Toeristisch Management aan de Hogeschool TIO in Eindhoven. Zij studeerde onlangs af op dit onderwerp. Haar doel was om in kaart te brengen wat de situatie is op het gebied van zorg in het toerisme, en waar nog knelpunten zitten. De enquête, die onder meer is afgenomen bij PlusOnline bezoekers, werd door 426 mensen ingevuld.

Uit haar onderzoek kwam een duidelijk beeld naar voren: er valt nog heel wat te verbeteren op het gebied van reizen voor mindervaliden!

Resultaten van de enquête

Voor meer dan de helft van de deelnemers (54.4%) speelt een lichamelijke beperking een rol in de keuze om wel of niet een dagje weg te gaan. 99% van de mensen gaf aan graag een dagje weg, of op vakantie te gaan (wat voor de hand ligt) maar 29.6% gaf aan dit nooit daadwerkelijk te doen!

De belangrijkste redenen om niet op vakantie te gaan, volgens de deelnemers: (meerdere antwoorden waren mogelijk)

  • Niet weten of de bestemming toegankelijk genoeg is (69%)
  • Onduidelijkheid over de aanwezigheid van hulpmiddelen/faciliteiten (45.8%) 
  • De prijs van een vakantie inclusief hulp(middelen) (42.5%)

Ook het vervoer naar de bestemming, en het vervoer ter plaatse (resp. 28.2% en 30.2%) zijn redenen voor mensen om thuis te blijven. Tenslotte volgden onduidelijkheid voor aanwezigheid van de juiste zorg (18.3%) het feit dat het een onbekende bestemming is (20%) en onduidelijkheid over vergoeding van de kosten. (9.9%)

Mensen reizen graag met vrienden of familie

Het grootste percentage, 48.5%, reist met de partner. 17.6% reist met partner én ook met de kinderen. Er zijn ook mensen die alleen reizen, in dit onderzoek geeft 17% aan dat ze liever alleen reizen. 23.8% reist met vrienden/kennissen en 22.1% met de familie. 9.9% heeft bij 'anders' aangegeven dat ze in groepsvorm reizen met bijvoorbeeld organisaties.

Hieruit komt dus naar voren dat men het liefst met de partner, familie of vrienden reist, en maar 10% met een groep onbekenden. En dat terwijl dit momenteel wel de meest gangbare vorm van vakantiereizen speciaal voor mindervaliden is!

Mindervaliden willen graag informatie

314 geënquêteerden (73.5%) gaan voorafgaand aan het uitstapje of de vakantie informatie zoeken over de toegankelijkheid. Dit om te voorkomen dat ze ter plaatse niet voor onaangename verrassingen komen te staan. En bijna 90% doet dit via het internet! Ongeveer een kwart bezoekt ook een reisbureau, en tijdschriften (17.6%) en boeken (10.7%) worden ook nog regelmatig geraadpleegd.

Maar liefst 44.4% van de deelnemers geeft aan dat er niet voldoende informatie beschikbaar is over de toegankelijkheid van bestemmingsgebieden.

Hoe willen mensen dan geinformeerd worden over aangepaste reizen voor mindervalide mensen? 52.8% geeft aan graag via email informatie te ontvangen. 38.5% wil dit via een nieuwsbrief. Internetsites en fora scoren 85.5%, en radio en TV een magere 18%.

Het eindoordeel

Het gemiddelde eindcijfer dat de deelnemers geven voor de algemene toegankelijkheid van accommodaties komt op een 5,4. Net niet voldoende, dus. Het gemiddelde cijfer van de waardering van toerisme en het aanbod van aangepaste vakanties ligt op 4,6 - een stuk lager.

Wat heel duidelijk naar voren komt, is dat het internet ook bij mindervalide reizigers een belangrijke bron van informatie is. En dat er eigenlijk meer gedaan zou moeten worden om goede informatie beschikbaar te stellen.

Aangepaste reizen zijn momenteel vooral ingesteld op groepen, maar mensen geven in dit onderzoek aan dat ze eigenlijk liever met hun eigen familie op vakantie gaan, dan met onbekende lotgenoten. Tevens mag het aanbod voor de individuele reizigers in verschillende leeftijdscategorieën volgens de meeste mindervalide reizigers nog wel uitgebreid worden.

Een andere, veel gehoorde klacht is dat de vakanties met zorg of aanpassingen voor mindervaliden nog erg duur zijn.

Mensen geven ook aan dat er relatief gezien voldoende informatie beschikbaar is, maar dat deze enorm is versnipperd en verspreid. Eigenlijk zou er één algemene site moeten komen waarop alle informatie, gebruikerservaringen, foto’s, beschrijvingen, enz. worden gepubliceerd. Een groot aantal van de ondervraagden is van mening dat elke accommodatie over minimaal één aangepaste kamer moet beschikken.

En ten slotte: veel ondervraagden geven aan dat ze helemaal niet veel eisen, maar graag wat meer inlevingsvermogen zouden ervaren. Het is immers makkelijk om vanuit het perspectief van iemand die valide is te bekijken of een kamer geschikt is, maar als men zich in een rolstoel moet voortbewegen, dan wordt het een stuk lastiger!

Bron(nen):
  • Afstudeerscriptie Sarina Dekkers