Ouderen steeds rijker dan jongeren

Volgens de gisteren door De Nederlandse Bank gepubliceerde analyse zijn we de afgelopen dertig jaar rijker geworden, maar ouderen meer dan jongeren.

De rijkdom is in Nederland niet gelijk verdeeld. Ouderen zijn veel rijker dan jongeren en zullen dat ook nog wel even blijven. Het netto vermogen groeide volgens De Nederlandse Bank (DNB) in de afgelopen 30 jaar vanaf 1981van 1200 miljard euro, naar 2400 miljard in 2011. Het netto vermogen is de opgetelde waarde van alle bezittingen min de schulden die we hebben.

Ten opzichte van 1981 is het vermogen van jongeren ten opzichte van ouderen (50-plus) afgenomen. De reden daarvan ligt voornamelijk in de huizenmarkt. Terwijl ouderen op een gunstig moment konden instappen en de explosieve groei van de huizenprijzen in de jaren negentig konden meemaken, stapten jongeren vaak op een hoger niveau in om vervolgens de waardedaling van de laatste jaren mee te maken. De jongeren kochten duur, moesten veel geld lenen om de woning te kunnen kopen en zitten nu nog steeds met een hoge hypotheek ten opzichte van de gedaalde waarde van de woning. Ouderen hebben daarentegen met een lagere hypotheek makkelijk kunnen sparen en aflossen en hebben zo een hoger netto vermogen ten opzichte van 1981.

Naast de lagere waarde in de eigen woning hebben jongeren ten opzichte van ouderen ook nog een lagere pensioenopbouw kunnen realiseren. De conclusie van DNB dat jongeren kwetsbaarder zijn geworden voor financiële tegenslag is dan ook niet zo vreemd.

Bron(nen):
  • geldenrecht.nl