Rijken hebben recht op traplift

Een hoog inkomen of een flink bedrag op de spaarrekening mag voor de gemeente geen reden zijn om een voorziening op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning te weigeren, zoals huishoudelijk hulp, een traplift of het gebruik van de Regiotaxi.

Dit blijkt uit drie recente uitspraken van de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter op het gebied van sociaal recht. In de eerste zaak mocht een echtpaar geen gebruik maken van de Regiotaxi. De gemeente Katwijk oordeelde dat het echtpaar prima in staat is om zelf hun vervoer te regelen en te betalen.

Te veel spaargeld
In de tweede zaak had een man een traplift in zijn huis laten plaatsen en twee weken later om een vergoeding gevraagd aan de gemeente Heerenveen. Dit verzoek werd afgewezen omdat de man eerst de kosten had gemaakt en pas daarna de vergoeding had aangevraagd. De man maakte bezwaar tegen die beslissing, maar dit werd afgewezen omdat hij een inkomen heeft van €27.000 en een vermogen van €270.000. In het derde geval had een vrouw die bij haar dochter inwoonde, hulp bij het huishouden gevraagd. De gemeente Heerenveen wees dit af omdat de vrouw voldoende vermogen heeft om dit zelf te betalen en de kosten kan aftrekken van de belasting. Bovendien kan zij haar vaste lasten delen met haar dochter.

Beroep
In alle drie gevallen zijn de betrokkenen in beroep gegaan. Bij de rechter kregen de inwoners gelijk, waarop de twee betrokken gemeenten, Katwijk en Heerenveen, in hoger beroep gingen. De Centrale Raad van Beroep stelt in zijn uitspraken dat gemeenten rekening mogen houden met de eigen verantwoordelijkheid van de burger bij de beoordeling of deze voldoende zelfredzaam is om zelf een voorziening te organiseren. Maar dat betekent niet dat de gemeente een individuele Wmo-voorziening mag weigeren op grond van het inkomen of vermogen van de aanvrager.

De uitspraak van de Centrale Raad is een eindoordeel. Partijen kunnen niet tegen die oordeel in beroep gaan.

www.rechtspraak.nl/Organisatie/CRvB/Nieuws/Pages/Vermogens-%20en%20inkomenstoets%20voor%20Wmo%20verboden.aspx
deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2013:2395
deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2013:2394
deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2013:2390

Bron(nen):
  • geldenrecht.nl