Tandenborsteltellen toegestaan

Alleenstaande AOW’ers kunnen een onaangekondigd huisbezoek krijgen, waarbij wordt gecontroleerd of ze inderdaad echt alleen wonen. Werkt een AOW’er niet mee, dan kan dat gevolgen hebben voor de AOW.

Dit staat in het wetsvoorstel ‘Huisbezoek voor rechtmatigheid uitkering’, dat begin oktober is aangenomen door de Eerste Kamer. De nieuwe wet geeft uitkerende instanties, zoals de Sociale Verzekeringsbank SVB en de gemeente) meer bevoegdheden om ‘achter de voordeur’ te kijken en via een huisbezoek de woonsituatie te controleren. Ook als er geen enkel concreet vermoeden van fraude is, mag een uitkerende instantie deze controles uitvoeren.

Hogere AOW
Een gehuwde AOW’er ontvangt 50%, zodat een (echt)paar samen op 100% uitkomt. Een alleenstaande ontvangt in z’n eentje 70%. Als twee alleenstaanden stiekem samenwonen, ontvangen ze meer dan een echtpaar.

Onduidelijkheid
Grote problemen ontstaan er als twee alleenstaanden ieder hun eigen huis aanhouden en toch regelmatig bij elkaar over de vloer zijn. Het is niet duidelijk waar de grens tussen samenwonen en een LAT-relatie precies ligt. Er staan geen objectieve criteria op papier, waarin bijvoorbeeld staat hoe vaak twee AOW’ers samen mogen eten of bij elkaar mogen blijven slapen. Alleenstaanden weten dus niet precies waar ze aan toe zijn, en hoe ze ongewilde fraude kunnen voorkomen.

www.anbo.nl/belangenbehartiging/inkomen/nieuws/vrij-baan-voor-huisbezoek-aowers
www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/31929_huisbezoek_voor

Bron(nen):
  • geldenrecht.nl