Wat verandert er voor u in 2011?

Zoals gebruikelijk veranderen veel wetten per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar. Ook dit jaar, hieronder de meest opvallende zaken die voor ouderen van belang zijn.

1. De AOW wordt iets hoger, alleenstaanden ontvangen 1034,38 euro, gehuwden ieder 710,51 euro (was 701,49 euro) per maand bruto. De tegemoetkoming daalt met 1,17 euro naar 33,09 euro per 65-plusser.

2. Uw pensioen blijft waarschijnlijk nagenoeg gelijk aan het bedrag dat u vorig jaar ontving, enkelen zullen iets minder ontvangen en een selecte groep ontvangt iets meer. Ontvangt u een Algemene nabestaanden wet (Anw)-uitkering van de Sociale Verzekeringsbank, dan ontvangt u vanaf 1 januari 2011 3,14 euro bruto meer.

3. Het tarief voor 65-plussers bij de Inkomstenbelasting daalt in de eerste belastingschijf tot 18.628 euro inkomen. Het tarief gaat van 15,55 procent naar 15,10 procent over de inkomsten in de eerste belastingschijf. Voor het eerst is er een aparte belastingschijf voor personen die dit jaar 65 jaar worden (in 1946 zijn geboren). Voor hen is de tweede belastingschijf met een tarief van 24,05 procent iets lager. Zij betalen al vanaf 33.436 euro 42 procent belasting. Was u al 65 jaar voor 1 januari 2011, dan betaalt u pas 42 procent belasting bij 33.485 euro. In de heffingskortingen veranderd er niet veel. De algemene heffingskorting daalt met 15 euro, de ouderenkorting (tot een inkomen van 34.857 euro) stijgt met 55 euro naar 739 euro en de alleenstaande ouderenkorting is drie euro hoger, nu 421 euro.

4. Het fenomeen fiscale partner heeft van 2011 een nieuwe invulling. Vooral voor ongehuwd samenwoners en gescheiden levende gehuwden heeft dat gevolgen. Samenwoners zijn wanneer zij op hetzelfde adres wonen en aan een of meer van de volgende voorwaarden voldoen altijd fiscaal partner: er is een notariële samenleefovereenkomst, zij hebben samen een kind, een van de partners heeft het kind van de ander erkend, zij hebben elkaar als partners voor een pensioenregeling aangemeld, ze zijn beide eigenaar van het koophuis waarin ze wonen.

5. Gescheiden wonende gehuwden gelden toch als fiscaal partners, behalve wanneer zij niet meer op het zelfde adres wonen en een verzoek tot echtscheiding op scheiding van tafel en bed (juridisch) hebben ingediend.

6. De nieuwe regels voor fiscaal partner hebben tot gevolg dat partners niet meer zelf kunnen kiezen voor het fiscaalpartnerschap. Dus wanneer het gunstiger is voor samenwoners om geen fiscaal partner te zijn zodat de drempel voor een aftrekpost wel gehaald wordt die niet gehaald zou zijn wanneer het inkomen van de partner meetelt, dan gaat dat niet langer op. Gehuwden die niet samenwonen zullen bijvoorbeeld moeten kiezen welke woning als hoofdverblijf wordt aangemerkt en van welke woning dus de hypotheekrente aftrekbaar is.

7. De vrijstelling voor schenkingen stijgt dit jaar iets. Kinderen mag u jaarlijks 5030 euro vrij schenken, alle anderen 2012 euro. Is uw kind tussen de 18 en 35 jaar, dan mag u ze eenmalig 24.144 euro schenken eventueel extra te verhogen naar 50.300 euro wanneer zij een huis kopen of een opleiding volgen die tot een beroep leidt.

8. Overlijdt iemand in 2011 dan betalen de erfgenamen iets minder belasting tot 118.708 omdat de tarieven gelijk zijn, maar de vrijstellingen iets hoger. Vanaf dat bedrag is het tarief voor kinderen geen 10 procent meer, maar 20 procent. Kleinkinderen betalen over de eerste schijf 18 procent en boven de 118.708 euro 36 procent. Alle anderen betalen respectievelijk 30 en 40 procent over de eerste 118.708 euro en daarboven.

9. De vrijstelling voor partners is in 2011 603.600 euro, kinderen kunnen vrij ontvangen 19.114 euro net als kleinkinderen. Ouders mogen vrij 45.270 euro ontvangen en zieke en gehandicapten kinderen onder voorwaarden 57.342 euro. Alle anderen hebben een vrijstelling van 2012 euro.

Bron(nen):