Zo claimt u alsnog een erfenis, toeslag of pensioen

Het is zonde om geld te laten liggen waar u recht op hebt. Een wegwijzer: hoe claimt u uw vergeten erfenissen, huurtoeslagen, extraatjes of pensioenen?

Vergeten... erfenissen

Ieder jaar blijven er voor miljoenen euro's aan erfenissen liggen. Het geld is bij de overheid in bewaring gegeven door advocaten en notarissen die bij de afwikkeling geen rechthebbenden hebben kunnen vinden. Bedragen boven de € 45,38 blijven twintig jaar bewaard in de zogeheten consignatiekas.

Gemiddeld ligt er zo'n € 30 miljoen op een eigenaar te wachten. Als het geld niet wordt geclaimd verdwijnt het in de schatkist. Mogelijke erfgenamen kunnen via het ministerie op zoek (T 070-342 80 00, www.minfin.nl). Na het invullen van een naam op de website, volgt direct de 'uitslag'. Gelukkigen kunnen daarna schriftelijk een claim indienen bij het ministerie.

Vergeten... huurtoeslag

Wie een laag inkomen heeft en een bescheiden huur, kan in aanmerking komen voor huurtoeslag. Daarvoor moet een kleine papierwinkel worden afgehandeld en dat blijkt voor veel mensen een brug te ver. Volgens een schatting van het Sociaal Cultureel Planbureau maakt een kwart van de rechthebbenden geen gebruik van deze inkomensvoorziening. Soms gaat het om een paar tientjes, soms om veel meer.

Maar al die kleintjes maken wel een grote: zo'n € 10 miljoen blijft liggen. En dan tellen we allerlei andere regelingen, zoals de kwijtschelding van gemeentebelastingen niet eens mee. Meer weten over toeslagen? zie www.toeslagen.nl of bel met de Belastingtelefoon T 0800-05 43.

Vergeten... extraatje voor minima

Voor mensen die jonger zijn dan 65 jaar en al vijf jaar of langer rond moeten komen op bijstandsniveau, is er sinds 2004 een extraatje: de langdurigheidstoeslag. Voor alleenstaanden bedraagt deze toeslag € 341. Alleenstaanden met een kind hebben recht op € 435, gehuwden kunnen Û486 aanvragen. Het geld mag naar eigen inzicht worden besteed. Wie meent er recht op te hebben kan zich melden bij de gemeente. In het eerste jaar hadden de gemeenten € 55 miljoen beschikbaar, maar er is volgens het CBS slechts € 33 miljoen uitgekeerd. Het niet geclaimde geld wordt ieder jaar door de gemeenten naar eigen inzicht aan andere zaken uitgegeven.

Vergeten... pensioenen

Een leven lang bij één baas? Dat komt niet vaak meer voor. Met als gevolg dat u op verschillende plaatsen pensioen(tjes) opbouwt. De fondsen hebben sinds 1994 de plicht om u op de hoogte te houden van de stand van zaken, maar bijvoorbeeld door een verhuizing kan een fonds u uit het oog verliezen. In totaal wordt er per jaar voor zo'n € 3 miljoen aan pensioenen 'vergeten'.

Hebt u ook ergens een pensioen opgebouwd en vraagt u zich af waar dat geld gebleven is? Neem dan contact op met de Helpdesk Vergeten Pensioenen: T 070-311 73 73 (op werkdagen van 8.30 tot 12.30). Ze kunnen helpen met de zoektocht naar de juiste uitvoerder.

Bron(nen):
  • Plus Magazine
Trefwoorden:

1 Reactie

Door M van Vliet (niet gecontroleerd) op di, 14-10-2014 - 22:46

L.C.van Vliet