Stelling: er moet beter burgerschapsonderwijs komen

Getty Images

Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Arie Slob wil dat alle Nederlandse basis- en middelbare scholen beter lesgeven over de basiswaarden van de democratische rechtsstaat, het zogenaamde burgerschapsonderwijs. Wat vindt u van dit plan?

Volgens de CU-politicus hebben scholen de belangrijke taak om te zorgen dat kinderen hun eigen rechten kennen en die van anderen respecteren. ‘Kinderen worden immers niet geboren met een democratisch gen’, schrijft minister Slob als toelichting op het wetsvoorstel, dat hij onlangs indiende.

Het burgerschapsonderwijs is al verplicht in Nederland, maar zowel de minister als de Onderwijsinspectie constateren dat scholen moeite hebben hier invulling aan te geven. ‘Sommige doen het perfect en hebben burgerschap echt in het DNA van de school verweven. Bij andere wordt burgerschap met één les per jaar afgedaan’, aldus minister Slob. Deze scholen hebben volgens hem meer houvast en duidelijkheid nodig.

Uit recent onderzoek bleek dat Nederlandse scholieren in verhouding tot scholieren in andere Europese landen weinig kennis van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat hebben. Juist in deze tijd van toenemende spanningen en afnemende binding is goed burgerschapsonderwijs van cruciaal belang, vindt minister Slob.

De volgende aspecten zijn belangrijk bij het burgerschapsonderwijs:

  • Respect voor en kennis van democratische en rechtsstatelijke waarden en mensenrechten.
  • Ontwikkeling van maatschappelijke en sociale competenties die kinderen nodig hebben om bij te dragen aan en deel uit te maken van de samenleving.
  • Het leveren van een bijdrage aan de vorming van een schoolcultuur die in overeenstemming is met democratische waarden.

Scholen krijgen wel vrijheid om zelf invulling te geven aan dit burgerschapsonderwijs, maar er moet meer duidelijkheid en strengere controle op komen.

Op social media spreken veel mensen zich uit tegen het wetsvoorstel. Tegenstanders beroepen zich bijvoorbeeld op de toenemende druk op docenten, het docententekort en de lage salarissen in het onderwijs. Ook vinden veel mensen dat bewegingsonderwijs en andere basisvakken – zoals aardrijkskunde en geschiedenis – meer aandacht moeten krijgen.

Wat vindt u?

Is het belangrijk dat scholieren beter les krijgen over de basiswaarden van de democratische rechtsstaat? Of moeten de andere problemen in het onderwijs eerst aangepakt worden? Laat het ons weten.

Auteur 
Bron 
  • Volkskrant
  • Rijksoverheid