Stelling: kinderen zouden op de basisschool weer u moeten zeggen

Woensdag 5 oktober is het de Dag van de Leraar. Leraren vragen nog weleens aandacht voor de hoge werkdruk of hun cao. Zou er niet ook gekeken moeten worden naar omgangsvormen op school?

Vandaag de dag hebben leraren niet meer de autoriteit van vroeger. Kinderen krijgen meer vrijheid, de omgangsvormen zijn informeler geworden. Dit kan nog weleens voor  een grote mond of andere brutale acties zorgen. Een van de mogelijke oplossingen is wellicht de herinvoering van bepaalde omgangsregels.

Zouden kinderen van jongs af aan hun leraar bijvoorbeeld weer met u moeten aanspreken? Vindt u dit ouderwets, of zou het juist een goede stap zijn? We zijn benieuwd naar uw mening. Breng linksboven uw stem uit en laat hieronder een reactie achter.

46 Comments

Door Anonymous (niet gecontroleerd) op ma, 10-10-2016 - 11:23

Voor de normen en waarden vind ik het goed dat de kinderen hun leraar met u aanspreken dat toont respect tegen over de oudere.

Door Martin (niet gecontroleerd) op ma, 10-10-2016 - 09:25

Het lijkt mij niet noodzakelijk dat kinderen weer U gaan zeggen tegen leerkrachten. Wat wel belangrijk is dat is dat kinderen van huis uit weer respect voor volwassenen meekrijgen. Daar staat tegenover dat de leerkrachten dat respect ook wel moeten verdienen. Wanneer kinderen op een nette manier aangeven het ergens niet mee eens te zijn moet dat ook kunnen. Ook gebeurt het steeds vaker dat hele klassen moeten nablijven voor het wangedrag van 1 kind.

Door José v.c.v (niet gecontroleerd) op zo, 9-10-2016 - 21:16

In het woordje U zit het respect niet!Wel in de bejegening van de leerkracht.men mag weer eens beginnen thuis met opvoeden en normen en waarden bijbrengen.,,. Daaruit volgt respect en dat kan ook met juf Tineke of meester Jan,,

Door mevrouw O.L. de Wit (niet gecontroleerd) op zo, 9-10-2016 - 19:35

Ik vind dat kinderen weer u moeten zeggen, zowel op school als in prive omstandigheden. Als zij ouderen op een informele manier benaderen, zeggen zij jij meestal, zonder het respect voor die persoon te hebben, wat automatisch eraan gekoppeld zou moeten zijn. Zij behandelen ouderen namelijk, als gelijken van de eigen leeftijdgenoten. Vandaar ook soms, de brutale uitingen, want dit is een logisch gevolg. Tegenwoordig, ontbreekt vaak dit stukje opvoeding bij kinderen. Misschien, als zij wat ouder zijn en hebben geleerd hoe de verhouding ligt tussen de verschillende leeftijd groepen, dat zij beter begrijpen en inzien hoe zij ouderen eventueel, kunnen tutoyeren? Zolang dit niet wordt aangeleerd, zal de houding van jongeren nooit veranderen, vrees ik.

Door Ad van Breda (niet gecontroleerd) op zo, 9-10-2016 - 17:57

Ik ben mijn 5 laatste jaren van mijn werkzame leven in loondienst als congiërge werkzaam geweest op 4 basisscholen tegelijk en had toen een mooi inzicht in hoe het werkt bij jonge kinderen die net van thuis komen en in hun ontdekking buiten het gezin, ontdekken hoe zij het respect voor alles waarmee ze in aanraking komen kunnen tonen. Daar zag ik dat het per kind ontzettend verschilde en dat het vooral per gezin sterk bepalend was. Er waren kinderen bij die net in groep 1 (4jaar jong)kwamen en die al brutaal waren of niet luisterde maar hun eigen idee volgde. Die spullen stuk maakte en met andermans spullen gooide; geen respect voor wat van de ander is. Maar ik zag ook in klassen dat leerlingen met de benen op de tafels lagen en dat de leerkracht dat toeliet. Dat er kinderen in de gangen rondhingen die in de klas diende te zitten. Ook zag ik een keer een kind buiten op het speeltoestel zitten terwijl de andere kinderen in de klas zaten. Dit kind had zijn eigen ideeën over hoe hij vond dat er geluisterd moest worden naar schoolse regels. Dit was typisch een kind uit een gezin waar de kinderen de regels bepaalde en niet de ouders, omdat de ouders het samen niet eens waren over de aanpak van de opvoeding.

Door mieke beijnsberger (niet gecontroleerd) op zo, 9-10-2016 - 07:48

dat moet ingevoerd worden Weer respect tonen voor leraren!

Door Margriet Blokland (niet gecontroleerd) op za, 8-10-2016 - 12:52

Weer wat meer normen en waarden zou zeer op zijn plaats zijn. Naar politie docenten ouderen, gewoon naar ieder, heeft totaal niets met modern tijd te maken.

Door Hans Bak (niet gecontroleerd) op za, 8-10-2016 - 12:13

Het lijkt me een goed begin.
Ook de omgang met ouders en grootouders zou wel wat formeler mogen zijn, op basis van wederzijds respect, elkaar steunen en vertrouwen, in belang van het kind.

Door monique (niet gecontroleerd) op za, 8-10-2016 - 09:41

opvoeding met normen en waarden leer je in beginsel thuis
en daarna op school

Door Joke (niet gecontroleerd) op za, 8-10-2016 - 00:07

Het respect is verdwenen door te tutoyeren. De beleefdheidsvorm kan er weer aan bijdragen dat er meer respect komt. En inderdaad het opstaan van de jeugd voor ouderen zal dan weer normaal worden.