Stelling: moet er een coronatoegangsbewijs komen?

Het kabinet denkt aan de invoering van een coronatoegangsbewijs bij allerlei uitgaansgelegenheden, kunst- en cultuurvoorstellingen en in de horeca. Minister de Jonge van Volksgezondheid vindt het aantal niet-gevaccineerden in de samenleving nog te hoog ligt: zo’n 1,8 miljoen Nederlanders hebben geen vaccinatie. Bent u het met hem eens? Moet er zo'n pas komen?

Het kabinet vreest dat de IC-capaciteit overbelast kan raken als het aantal gevaccineerden niet stijgt. Ook wil het kabinet ervoor waken dat de samenleving straks nieuwe beperkingen krijgt opgelegd. Als het aantal niet-gevaccineerden de komende tijd niet daalt, is een toegangsbewijs wat de regering betreft een serieuze optie.

Coronapassen in andere landen

In een aantal Europese landen is een coronatoegansbewijs niks nieuws; Frankrijk, Duitsland, Italië en Oostenrijk hebben al vergelijkbare maatregelen ondernemen. Het kabinet vreest vooral voor het scenario waarin een groot deel van de niet-gevaccineerden ziek wordt, wat de zorg niet aan zou kunnen. Daarnaast is volgens de regering ook de rek uit de samenleving. Mensen zitten niet te wachten op aangescherpte (extra strenge) coronamaatregelen. De pas wordt gepresenteerd als een alternatief.

Deze coronapas zou vanaf 25 september in kunnen gaan. Tot die tijd is het kabinet druk bezig met het voorbereiden van een wet om de maatregel daadwerkelijk in te kunnen voeren. Dat is echter geen voldongen feit: de Tweede Kamer moet zich er nog over uitspreken.

Coronapassen zijn niet onomstreden: het wordt gezien als dwangmiddel en moet ervoor zorgen dat meer mensen besluiten zich te laten vaccineren. De vrijheid om te gaan en staan waar je wil zonder je daarvoor te moeten verantwoorden wordt ingeperkt, net als tijdens de avondklok. Critici wijzen erop dat de Kamer in een eerder stadium een motie van het Kamerlid Azarkan heeft aangenomen waarin expliciet wordt beloofd dat het kabinet geen (indirecte) vaccinatieplicht zou instellen. 

'Geen sprake van een plicht'

Van vaccinatiedwang is volgens minister de Jonge geen sprake: het zou enkel gaan om een stimulans. Ongevaccineerden worden niet buitengesloten: via testen voor toegang kunnen zij alsnog deelnemen aan het openbare leven. Wel zouden de testen niet langer gratis worden aangeboden. Dit is volgens critici juist deel van het probleem: een groot deel van de niet-gevaccineerden bestaat uit mensen met een niet-Westerse migratieachtergrond, die vaak tot een financieel kwetsbare groep behoren. Voor het gebruik van een QR-code is een smartphone vereist die de CoronaMelder app runt, en niet iedereen heeft die in het bezit.

Ook vindt men het niet eerlijk om de last te leggen bij de uitgaansgelegenheden, terwijl uitbaters het de afgelopen twee jaar al financieel zwaar hadden. Deze maatregel zou klanten kunnen afschrikken. Tenslotte zou zo'n pas een vals gevoel van veiligheid geven: ook gevaccineerden kunnen het virus nog steeds bij zich dragen en anderen ermee besmetten, dus is het volgens critici niet eerlijk om alleen niet-gevaccineerden te testen. Het zou volgens hen een tweedeling in de samenleving veroorzaken, gebaseerd op onderbuikgevoel.

Wat vindt u? Mag het kabinet een coronapas invoeren om onze gezondheid te bewaken en strengere maatregelen te voorkomen? Of is dit een onacceptabele inbreuk op onze persoonlijke vrijheid? 

 

 

Bron(nen):

Reactie toevoegen

149 Comments

Door Gerda (niet gecontroleerd) op do, 4-11-2021 - 15:57

ivm mijn gezondheid mag ik geen hormonen hebben nu zegt de GGD zit niet in het vaccin maar daar ik zelf verder onderzoek heb gedaan zitten er wel degelijk hormonen in het vaccin waarom die leugens ----maar mag geen vaccin maar krijg ook geen toegangscode
Haal de griep prik ook niet mag overal naar toe nu ik dit niet mag wordt ik overal buiten gesloten en wordt gezien als een wappie niet eerlijk en zo zijn er zoveel mensen die dit vaccin in mogen ivm medische reden wij denken aan onze eigen gezondheid en nemen onze eigen verantwoording als we ergens naar toe gaan we gebruiken nml onze gezonde boeren verstand en daar is niets mis mee toch

Door Nico (niet gecontroleerd) op do, 4-11-2021 - 15:37

Ik ben er van overtuigd dat over enige tijd zal blijken dat de niet gevaccineerden het bij het juiste eind zullen hebben. De gevaccineerden zullen steeds meer gaan lijden aan bijwerkingen omdat hun immuniteit steeds verder zal afnemen.

Door Charles (niet gecontroleerd) op do, 4-11-2021 - 15:25

Als mensen bewust zich niet willen laten vaccineren blijven ze een gmogelijke besmetter van mensen die wel zijn gevaccineerd. pas als 97% is gevaccineerd zijn we in beginsel veilig.

Door Liesbeth (niet gecontroleerd) op do, 4-11-2021 - 15:15

Gevaccineerden roken er op los met gevolg longkanker en kunnen ook corona overbrengen. Gaan toch naar feesten of stappen in een drukke mensenmenigte zonder testen

Door Corine (niet gecontroleerd) op do, 4-11-2021 - 10:46

Laten we respect hebben voor elkaar!!! Er lijkt een weg te ontstaan van goed en kwaad.Daar ga ik niet in mee.Geen minachting voor elkaar.Dat staat me ook tegen!Er wordt gesproken over hersenloze schapen.Daar sta ik ook niet achter.Allemaal hebben we het kwaad bij ons.Maar er kan overwinning zijn.Ik wil mijn naasten oprecht liefhebben.
De helft van onze kinderen heeft wel een injectie genomen en de andere helft niet.We houden van elkaar!!!Daar laten we niets tussen komen. Ik zie zoveel nood, waar geen mens zich druk om maakt.Veel chronisch zieken!! Long patienten.Ook die ga je niet schuldig verklaren.Het is al erg genoeg.Zoveel kanker patienten.Ik geloof dat de aarde letterlijk en figuurlijk ziek en vervuild is.De lucht was echt schoner tijdens de lockdown in de buurt van Schiphol.Van vrienden gehoord.Ik zou daar niet willen wonen.Ook daar zijn veel chronisch zieken.Ook heel veel mensen met A.L.S.In dat opzicht zou voor het eerst van mijn leven de vlag zijn uitgaan, als ik daar zou wonen.Er zijn maatregelen waar ik wel achter kan staan.Het is heel moeilijk!!!Nogmaals,ik wil zelf geen injectie.Ik geloof in andere remedies.Daar heb ik meer vertrouwen in.En mogen we nog een keer ziek worden??Dan bouw je toch weer weerstand op?. Het gros wordt gelukkig niet ernstig ziek.Na de oorlog was de weerstand van de mens niet best.In arme landen heb je dat ook.Dan denk ik:"Waarom geen vitamine boost"". Er kunnen ernstige virussen rond gaan.Dat hoeven we niet te onderschatten.Een beetje van de hak op de tak.Je hoofd zit soms vol.Laten we elkaar niet verketteren.Liefde tonen, niet door het te roepen.Geen uiterlijk vertoon.

Door Koky32 (niet gecontroleerd) op wo, 3-11-2021 - 21:59

Wat een dom geleuter! Wacht maar tot je op de IC naar adem ligt te snakken en uiteindelijk de pijp uitgaat.

Door harry ten oever (niet gecontroleerd) op wo, 3-11-2021 - 21:16

Gisteren op TV gehoord :
Niet laten prikken is anderen laten stikken !

Door Corine (niet gecontroleerd) op wo, 3-11-2021 - 18:34

Er wordt inderdaad haat gezaaid en mensen worden min of meer schuldig verklaard!! Wat een gehuichel.Och, wat zijn de geinjecteerden sociaal en wat hebben ze een naastenliefde!!!Door een prikje nemen???Waanzinnig wat er nu gebeurt.Misschien worden de niet gevaccineerden op deze manier beschermd voor de geinjecteerden.Mensen moeten om deze reden hun banen verliezen???? Ik wil niet eens een geel boekje en hoef niet samen op een terras met zulke mensen. En ga toch nooit uit eten.Ik ben tevreden met weinig.Ga maar heerlijk door met feesten enz.Dat zie je aan beide kanten!!! Overal zijn asocialen.

Door Ton (niet gecontroleerd) op wo, 3-11-2021 - 16:43

Iedereen is nog niet wakker

Door van lanen (niet gecontroleerd) op wo, 3-11-2021 - 16:35

lees eens egentics van erik boomsma op te zoeken wat een oerdomme volgzame schapen die zichzelf laten injecteren met gig injecties en ook vooral andere mensen hun leven willen fanemen misdadig
ook allemaal die hier aan meedoen btataald door stanist bil gates e.a en die besmettingen komen van griep en van die betaalde media en die gewetenloze trekpoopen rutte de jonge van dissel luister en dan weet je dat ze mensen uitroeien