Bezit in Spanje, erven in Nederland

Vraag van de week

Mijn tante die in Spanje woont is overleden. Naast haar bankrekening (en een beetje inboedel) in Spanje had zij geen andere bezittingen dan haar vermogen in Nederland. Hoe kan ik als executeur de bankrekening in Spanje opheffen?

Om over een bankrekening te kunnen beschikken moet u een verklaring van erfrecht hebben. Sinds 17 november 2015 kunt u in Spanje terecht met een Europese verklaring van erfrecht die u bij een notaris in Nederland kunt laten opstellen. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. De Nederlandse notaris kan de Europese verklaring van erfrecht alleen afgeven wanneer:

-          In het testament geen rechtskeuze is gemaakt en de erflater zijn gewone verblijfplaats in Nederland had, of

-          De erflater niet zijn gewone verblijfplaats in Nederland had, maar wel bezittingen in Nederland. Daarbij moet de erflater de Nederlandse nationaliteit hebben of minstens vijf jaar vóór zijn overlijden zijn gewone verblijfplaats in Nederland hebben gehad, of

-          Er is in het testament een rechtskeuze voor Nederlands recht gemaakt.

De laatste voorwaarde is voor de nalatenschap van uw tante van belang. Heeft uw tante in haar testament het Spaanse recht van toepassing laten zijn, dan moet u voor de verklaring van erfrecht naar een Spaanse notaris. Daar moet u ook heen als er geen testament was, aangezien uw tante al meer dan vijf jaar in Spanje woonde. U kunt wel een Nederlandse notaris vragen het erfgenamenonderzoek te doen, waarmee u vervolgens (vertaald en met apostille) naar de Spaanse notaris gaat.

Erfenissen met internationale aspecten moeten door de toekomstige erflater goed voorbereid worden om het de afwikkelaar van de nalatenschap zo gemakkelijk mogelijk te maken. En zelfs dan kun je nog voor verrassingen komen te staan omdat de regels die voor heel Europa gelden toch nog niet overal helemaal goed werken en er (onterecht) aanvullende documenten nodig blijken te zijn.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.