Zo gaat u het slimste om met de erfbelasting

Drie veel gestelde vragen over Erven & Belastingen

Getty Images

Wie het nalatenschap slim regelt, zorgt ervoor dat er zo min mogelijk erfbelasting hoeft worden betaald. Zo doet u dat.

Hoe kun je de aanslag erfbelasting omlaag brengen?

Vaak zal het niet mogelijk zijn om de fiscus buitenspel te zetten, maar wel zijn er mogelijkheden om de aanslag erfbelasting zo laag mogelijk te houden. Denk aan het verlagen van een grote erfenis. Ouders mogen hun kinderen jaarlijks €6.604 (bedrag van 2021) belastingvrij schenken, voor kleinkinderen en anderen is dat €3.244. Daarnaast mogen ouders hun kinderen tot hun 40ste jaar eenmaal €26.881 belastingvrij schenken. Een tweede manier om de erfbelasting te verlagen is om 
de (klein)kinderen hun volledige vrijstelling van €21.282 per (klein)kind na te laten. Zij betalen daarover geen belasting. Wie de kleinkinderen opneemt in het testament, maakt optimaal gebruik van deze vrijstellingen. Daarnaast kun je diverse mensen in je ­omgeving een bedrag nalaten ter grootte van hun vrijstelling. Die is voor broers, zussen en anderen €2.244.

En natuurlijk kun je geld nalaten aan goede doelen.  Als er een flink leeftijdsverschil is met je partner, kun je zo veel mogelijk aan die partner nalaten. Zo veel mogelijk betekent in dit geval dat de kinderen altijd recht hebben op minimaal de helft van hun erfdeel. De vrijstelling van een partner bedraagt €671.910. Overigens is dit uitstel van de erfbelasting, geen vermindering.

En wat te doen als je alleenstaand bent?

Voor een alleenstaande geldt in principe hetzelfde als voor een gehuwde. Bij leven schenken aan de kinderen en in het testament zo veel mogelijk spreiden. Zijn er geen kinderen, dan kun je geld nalaten aan goede doelen.

En goede doelen?

Goede doelen betalen geen schenk- en erfbelasting als zij voldoen aan de voorwaarden. Meestal is een goed doel een ANBI, een algemeen nut beogende instelling. ANBI’s zijn bij de belastingdienst geregistreerd – er zijn er ruim 40.000 – en iedereen kan daar controleren of een goed doel de ANBI-status heeft. Ook de goede doelen zelf kunnen vertellen of ze ANBI zijn. 
 Daarnaast zijn er SBBI’s, sociaal belang behartigende instellingen. SBBI’s behartigen in de eerste plaats de individuele belangen van hun leden. Daarnaast hebben ze ook een maatschappelijke 
waarde als ze bijdragen aan de samenhang van de samenleving en aan een gezondere samenleving. Dit moet blijken uit de statuten en de feitelijke activiteiten. Voorbeelden van SBBI’s zijn zangkoren, muziekverenigingen, sport­organisaties, buurtverenigingen, ouderen­verenigingen, amateur­toneelverenigingen en dergelijke.

Auteur