Help, ik ben onterfd door mijn vader

Vraag van de week

Mobiele telefoon
Getty Images

Ik ben onterfd in het testament van mijn vader, maar ontvang vervolgens toch een legaat ter grootte van een derde van de nalatenschap. Heb ik geen recht op minimaal de helft van mijn normale erfdeel?

Het klopt dat een kind die een beroep doet op zijn legitieme portie recht heeft op de helft van zijn of haar normale erfdeel. Normaal is dat wat er bij het overlijden is aan bezittingen en schulden, plus alles wat bij leven aan kinderen geschonken is, plus wat de laatste vijf jaar aan derden geschonken is. Op de som mogen dan de uitvaartkosten in mindering gebracht. Op de legitieme portie worden vervolgens de schenkingen die het onterfde kind zelf heeft ontvangen weer in mindering gebracht, net als alles wat hij/zij heeft geërfd of had kunnen erven van de ouder die hem/haar onterfd heeft. 

Een kind kan een beroep doen op de legitieme portie bijvoorbeeld omdat het onterfd is of omdat het kind meent minder te erven dan de legitieme portie. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een ouder een bepaald kind veel meer geschonken heeft dan de andere kinderen of een specifiek kind. Een onterfd kind is uiteraard geen erfgenaam, maar schuldeiser in de nalatenschap en mag zich niet met de afwikkeling bemoeien.

Uw vader heeft u in zijn testament onterfd, maar wel u wel per legaat uw gewone erfdeel toebedeeld.  Hij had blijkbaar andere motieven om u buiten de afwikkeling van de nalatenschap te houden. Bijvoorbeeld omdat u in het buitenland woont of omdat u in de ogen van uw vader een stoorzender in de nalatenschap zou kunnen zijn. Het zou fijn geweest zijn wanneer uw vader een verklaring van zijn handelen had opgenomen in zijn testament; dat is blijkbaar niet gebeurd.

U bent als onterfd kind nu een schuldeiser in de nalatenschap en u mag zich niet met de afwikkeling bemoeien. Toch doen de erfgenamen er goed aan u te betrekken in de verkoop van bijvoorbeeld de woning omdat u als medebelanghebbende een derde van de opbrengst toekomt.

Nico van Scheijndel houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.

Reactie toevoegen

Comment

  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Reacties

Ik word door mijn zoon geterroriseerd en vernederd.Terwijl ik als enigste erfgenaam ben.