Nalaten aan mijn stiefzoon

Vraag van de week

Getty Images

De partner met wie ik samenwoon, heeft uit een eerdere relatie een zoon met wie ik een zeer goede band onderhoud. Zijn zoon is me net zo lief als mijn eigen kinderen. Kan ik hem iets nalaten?

Om de zoon en kleinkinderen van uw man iets na te laten, heeft u een testament nodig. In dit testament kunt u de zoon erfgenaam maken samen met uw kinderen of als u dat liever doet hem een legaat toekennen. Het verschil tussen erfgenaam en legataris zijn, is dat de zoon als erfgenaam een rol heeft in de afwikkeling van de nalatenschap. Als legataris is hij schuldeiser en mag hij zich formeel niet bemoeien met de afwikkeling.

Hoe de zoon ook van u erft, als kind van uw partner heeft hij dezelfde vrijstelling erfbelasting (€21.559) als uw eigen kinderen en betaalt hij ook het zelfde tarief erfbelasting als uw eigen kinderen wanneer hij meer erft dan de vrijstelling (10% tot €130.425, daarboven 20%).

Aan kleinkinderen wordt in veel testamenten een legaat toegekend van een bepaald bedrag of een percentage van de nalatenschap met een bepaald maximum. De vrijstelling erfbelasting wordt daarbij vaak als maximum gekozen (€21.559 in 2022).

Maar wat u ook wil, het kan alleen per testament, want zonder testament erven alleen uw eigen kinderen (en uw partner dus ook niet).
 
Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur en houdt zich voornamelijk bezig met voorbereiding en afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.