Vraag van de week: akte van berusting

Getty Images

Na het overlijden van mijn vader hebben we bij de notaris een akte van berusting getekend. In deze akte geven we alles aan onze moeder. Hebben we met deze akte nu een tweetrapsmaking gecreëerd bij de notaris?

Nee, als er sprake is van een tweetrapsmaking dan staat dit in het testament van de overledene. Aangezien uw vader geen testament heeft laten maken is er dus geen sprake van een tweetrapsmaking. In een tweetrapsmaking erft u in eerste instantie niet van vader om na het overlijden van moeder alsnog van uw vader te erven. U erft na het overlijden van moeder dus én van vader én van moeder.
Wat u wel heeft gedaan met de akte van berusting is moeder de beschikking gegeven over de gehele nalatenschap en u heeft een vordering gekregen op moeder ter grootte van uw kindsdeel (wat nu erfdeel heet).
U was ten tijde van het overlijden van uw vader erfgenaam en had - als u dat toen had gewild - uw kindsdeel kunnen opeisen. Omdat dit tot gevolg kon hebben dat uw moeder zich in de schulden moest steken of de woning moest verkopen, is de akte van berusting opgesteld door de notaris waarin u aangeeft af te zien van het recht om nu uw kindsdeel uitbetaald te krijgen.
Uw moeder heeft na het overlijden van uw vader gewoon erfbelasting over de erfdelen van u als kinderen aangegeven en als dat verschuldigd was ook betaald. U en uw broers en zus hebben nu een vordering op uw moeder die pas uitbetaald hoeft te worden na haar overlijden. De eventueel door moeder voor u betaalde/voorgeschoten erfbelasting komt hierop in mindering.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.