Kleinkind onterven

Vraag van de week

Wij zijn een wat ouder echtpaar met twee kinderen waar we goed contact mee hebben. De zoon van een van onze kinderen leidt een leven waar wij niet achter kunnen staan. Wij zouden het liefste willen zorgen dat hij niets van ons erft. Kan dat?

U wil dus uw kleinkind onterven nog voordat zijn vader van u heeft. Eigenlijk zijn er dan twee scenario’s die u moet afdekken: een wanneer uw zoon voor u overlijdt en twee, wanneer uw zoon van u erft en vervolgens zijn kind van hem.

In de eerste situatie, dus bij vooroverlijden van uw zoon, kunt u uw kleinzoon onterven in uw testament. Wel heeft hij dan nog recht op zijn legitieme portie. De tweede situatie is veel ingewikkelder. U moet in de tweede situatie uw zoon met een tweetrapsmaking van u laten erven. De andere kinderen van uw zoon, maar niet de bewuste kleinzoon erven dan als tweede trap. Deze manier van nalaten heeft als nadeel dat de kleinkinderen (fictief) van hun opa of oma erven en daardoor een hoger tarief erfbelasting betalen (18% en 36%). Bovendien moet uw zoon de kinderen jaarlijks informeren over de stand van zaken van uw nalatenschap (bezwaard vermogen), de toekomstige tweede trap. En ook hier kan uw kleinzoon een beroep doen op zijn legitieme portie.

U wilt met uw wens om de kleinzoon niet van u te laten erven over uw graf heen regeren. Op zichzelf is dat mogelijk maar u maakt het de andere erfgenamen wel lastig. Misschien is een moreel appél aan de kleinzoon om ter zijner tijd van zijn deel van uw erfenis af te zien een betere maar geen gegarandeerde oplossing. 

Nico van Scheijndel houdt zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.