Moeten mijn dochters erfbelasting betalen bij mijn overlijden?

Inmiddels ben ik 85 jaar en ik vroeg mij onlangs het volgende af. Mijn vrouw is 10 jaar geleden overleden, ik heb twee dochters en ongeveer €25.000 op mijn spaarrekening. Ik heb geen eigen huis. Zijn er problemen op gebied van de erfbelasting te verwachten voor mijn dochters als ik overlijd?

Misschien lukt het me om de komende jaren nog meer te sparen.

Ik ga ervanuit dat uw dochters ieder de helft van u erven. Als uw spaargeld op moment van uw overlijden niet toegenomen is, erven zij dus ieder €12.500. Als er geen uitvaartverzekering is, gaan de uitvaartkosten hier bovendien eerst nog van af. Aangezien de vrijstelling voor de erfbelasting voor kinderen €21.559 (2022) bedraagt, is hun erfenis ruim onder deze vrijstelling en zijn zij dus geen erfbelasting verschuldigd. 

Voor wat betreft de aangroei van uw spaargeld het volgende. Zolang uw spaargeld niet meer bedraagt dan circa €43.000 blijft hun erfenis nog steeds onder de vrijsteling. U gaf bovendien aan dat er bij het overlijden van uw vrouw niets is gebeurd. Hoewel dit wel zo lijkt, is dit echter niet helemaal juist. Aangezien er geen testament was, waren bij het overlijden van uw vrouw u en de twee dochters de erfgenamen. U heeft over alles de beschikking gehouden en uw dochters hebben een niet-opeisbare vordering op u gekregen ter grootte van hun erfdeel. Deze vorderingen vormen bij uw overlijden een schuld in uw nalatenschap. Zij ontvangen op dat moment hun erfdeel vanwege het overlijden van hun moeder maar zij zijn hierover geen erfbelasting (meer) verschuldigd. 

Stel dat de nalatenschap van uw vrouw de helft van de nu aanwezige €25.000 bedroeg dan waren de erfdelen van uw dochters en u ruim €4.000. Op dat moment was er hierover geen erfbelasting verschuldigd. Deze tweemaal €4.000 (de erfdelen van uw dochters) vormt echter wel een schuld in uw nalatenschap. Conclusie: Uw mag dus zelfs nog meer sparen, namelijk tot €51.000 zonder dat de kinderen erfbelasting verschuldigd zijn. Over het meerdere tot €130.425 (2022) zouden zij eventueel 10% aan belasting verschuldigd zijn.

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.