'Plaatsvervulling' of 'aanwas' binnen het erfrecht?

Vrouw bezig met papierwerk in haar huiskamer
Getty Images

Ik ben bezig met het opstellen van mijn testament en ik wil mijn zussen van mij laten erven. Nu lees ik dingen als aanwas en plaatsvervulling. Waar kan ik het best voor kiezen? En wat betekent het eigenlijk precies?

Wat voor u het best is, hangt er helemaal van af hoe u het wilt regelen. Ik begrijp van u dat u geen partner of kinderen heeft en dat u uw zussen tot uw erfgenamen wilt benoemen. Als een of meer van uw zussen kinderen heeft dan zou bij een eerder overlijden van een zus (met kinderen) in het geval u voor plaatsvervulling kiest, het kind of de kinderen van deze zus haar erfdeel verkrijgen. 

Wilt u dit niet en wilt u dat het erfdeel van de eerder overleden zus in dat geval over de andere zussen wordt verdeeld dan kunt u in uw testament laten opnemen dat aanwas voor plaatsvervulling gaat. Aanwas betekent hier dat als een erfgenaam is voor-overleden of zijn of haar erfenis verwerpt, hetgeen niet geërfd wordt, toekomt aan de andere erfgenamen (in uw geval de nog in leven zijnde zussen). Zij gaan dan dus allemaal wat meer verkrijgen uit de nalatenschap. 

N.B. Besef daarbij wel dat op deze manier uw nalatenschap uiteindelijk terecht zal komen bij de erfgenamen (uiteindelijk vaak de kinderen) van de – bij uw overlijden - nog in leven zijnde zussen. De kinderen van al eerder overleden erfgenamen/zussen zullen op deze manier nooit iets ontvangen. Mocht u dit anders willen, dan is wellicht toch de keuze voor plaatsvervulling  voor u het meest geschikt. Er zijn natuurlijk ook tussenvormen mogelijk. Ik zou u adviseren om hierover eens met de notaris of een andere deskundige, zoals en erfcoach te overleggen. 

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft daarna een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds 2015 is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

Auteur