Toestemming nodig van echtgenoot om uit eigen bezit te schenken?

Papier lezen
Getty Images

Mijn vriendin en ik willen onze jarenlange relatie bezegelen met een huwelijk. Nu is het zo dat ik aanzienlijk meer vermogen heb dan zij, waar ik wel vrij over wil kunnen blijven beschikken zonder daarover met haar te hoeven overleggen. Hoewel dit volgens de huidige regels van het huwelijksvermogensrecht mijn privévermogen blijft, heb ik echter gehoord dat zij toestemming moet geven als ik bijvoorbeeld een groot bedrag aan mijn eigen kinderen wil schenken. Klopt dat?

Wordt er getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan dan heeft de andere partner volgens de wet toestemming nodig voor bepaalde rechtshandelingen. Dit betekent dat de andere echtgenoot de rechtshandeling waarvoor de toestemming is vereist, kan vernietigen wanneer deze toestemming ontbreekt. Denk daarbij aan de volgende rechtshandelingen: het verkopen van de woning, het aangaan van hypotheek, het doen van bovenmatige of ongebruikelijke (giften) schenkingen of het aangaan van verplichtingen (schulden aangaan), die niet onder de normale uitoefening van een beroep of bedrijf vallen. Dit is in de wet opgenomen om de andere partner (en het gezin) te beschermen. 

Hoe vreemd dit misschien ook lijkt, deze toestemming is ook nodig voor schenkingen uit privévermogen. Het staat namelijk los van wie het vermogen toebehoort en los van het feit of er sprake is van gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden. Wellicht kan er nog gediscussieerd worden over wanneer in uw geval sprake is van bovenmatigheid. Verdedigbaar zou kunnen zijn dat daar bijvoorbeeld bij een schenking van €50.000 geen sprake van is. Dit durf ik echter niet met zekerheid te zeggen. Als dit ooit zal spelen, zal een rechter hier iets van moeten vinden. 

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft daarna een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds 2015 is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

Auteur