Fraude: stuur nooit zomaar een kopie van uw rijbewijs

Getty Images

Er is momenteel een valse e-mail in de omloop die zogenaamd is verstuurd namens de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Men vraagt u een kopie van uw rijbewijs op te sturen bij wijze van identificatie. Doe dit niet, het is een truc.

De mail komt van @rdw.services, en dat is niet van de de echte RDW. In de nepmail staat dat er met ingang van 1 juni 2022 enkele wijzingen in het privacybeleid zijn doorgevoerd. De RDW kan u daardoor zogenaamd niet registreren in het Basisregistratie Voertuigen. Daarom moet u volgens de criminelen een kopie van uw rijbewijs sturen. Dit onder het mom van "vernieuwde wet- en regelgevingseisen" op het gebied van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wat wordt er van u gevraagd?

  1. Het moet een scan zijn van de voor- én achterkant
  2. De kwaliteit van de scan moet hoog zijn
  3. Het moet gaan om een kleurenkopie

Wat is het risico?

U moet nooit zomaar een officieel legitimatiebewijs naar iemand mailen. Dat geldt voor paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen. Daar staan namelijk een boel persoonsgegevens op, waaronder uw naam, geboortedatum, handtekening en burgerservicenummer (BSN).

Het rijbewijs is een geldig legitimatiebewijs, en daarmee kunt u huurcontracten en telefoonabonnementen afsluiten. Meestal draait u zelf op voor eventuele financiele schade.

Het kan gebeuren dat bepaalde bedrijven of instanties wél redenen hebben om u om een kopie van uw identiteitsbewijs te vragen. Hoe u een veilige kopie maakt, leest u op de site van de Rijksoverheid >>

Bron: BNN VARA

Auteur 
  • David de Wilde