Landelijke invoering CoronaMelder uitgesteld

Minister Hugo de Jonge wilde op dinsdag 1 september de corona-app landelijk besch‏ikbaar stellen. Dat gaat echter niet lukken. De app lijkt er nog niet klaar voor te zijn.

CoronaMelder geeft aan wanneer iemand gevaarlijk lang bij een besmet persoon in de buurt is geweest. Wie dat risico heeft gelopen kan een afspraak voor een test maken. U leest hier meer over hoe het werkt.

De afgelopen twee weken konden alle Nederlanders de app al downloaden. Meer dan een miljoen mensen hebben dat ook gedaan. De minister ziet de app als een bruikbaar middel om de pandemie in te dammen. Maar daarvoor moet de wettelijke basis beter zijn geregeld. Er ligt inmiddels een spoedvoorstel voor de Tweede Kamer.

Proef: twee meldingen in Twente

De afgelopen maand is de app al getest bij GGD’s in vijf regio’s. Alle deelnemende GGD’s hebben inmiddels minimaal één besmette persoon gehad, die de app had en bereid was contactcodes te delen. Er zijn daardoor vierhonderd testaanvragen gedaan, door mensen die een notificatie hadden ontvangen. Het is niet duidelijk welke melding uit welke van de vijf regio's komt.

Wat moet er worden verbeterd?

Afgezien van het ontbreken van een wettelijke basis, zijn er meer problemen met de app. De GGD's zijn niet blij met het advies om ook te testen zonder klachten. De CoronaMelder adviseert dit als iemand langer dan 15 minuten contact had met een besmet persoon. Dat advies wijkt af van het geldende landelijke testbeleid dat personen alleen bij klachten moeten worden getest. Het leidt dus tot verwarring. Ook neemt de app zo de regie uit handen van de GGD, die liever zelf beoordeelt of iemand getest zou moeten worden. Sowieso is er in delen van Nederland helemaal niet genoeg capaciteit om ook mensen zonder klachten te gaan testen.

Een technisch mankement is dat de app, afhankelijk van telefoontype en mate van app-gebruik, soms pas meldingen laat zien als de app wordt geopend. Nederland en andere landen die dezelfde soort applicatie gebruiken zoeken nu samen met Google en Apple een oplossing. Op dit moment zit er echter niets anders op dan gebruikers te vragen de app één keer per dag te openen. 

Wanneer de app wel klaar zal zijn voor een landelijke uitrol, is nog niet bekend.