Meer geld Informatiepunten Digitale Overheid voor hulp QR-code en DigiD

De overheid heeft 18 miljoen vrijgemaakt om te besteden aan de informatiepunten in de bibliotheken. Hier kunnen burgers naar toe als zij vastlopen bij activiteiten waarbij digitale vaardigheden komen kijken. Tijdens de coronatijd bleek hier veel behoefte aan te zijn; zo kwamen veel mensen langs met vragen over de CoronaCheck-app, het aanmaken van een QR-code en DigiD.

In 2019 opende de eerste informatiepunten bij bibliotheken, inmiddels zijn er zo’n 400. Staatsecretaris Knops geeft aan dat deze informatiepunten op een laagdrempelige manier burgers willen helpen. Ook helpen zij de kloof tussen burgers en de overheid te verkleinen. 
 

Bron(nen):