MijnOverheid.nl - hoe werkt dat en wat heeft u eraan?

De overheid wil zoveel mogelijk digitaal communiceren. Dat is natuurlijk snel, makkelijk en goedkoop, maar is het voor u als burger ook handig? Plus Online vertelt wat u er als burger aan heeft. En wat u moet doen als u liever niet digitaal met de overheid praat.

Een verkeersboete die wordt verhoogd omdat u niet op tijd heeft betaald - en dat terwijl u niet eens wist dat u een boete had. Kan dat zomaar? Ja, dat kan dus zomaar. Hoe dat kan en hoe u het voorkomt, leest u hier.

Overheid.nl en MijnOverheid

Via de website Overheid.nl informeert de overheid ons burgers over allerhande onderwerpen. De website is tevens het portaal naar MijnOverheid. Aanmelden en inloggen op MijnOverheid kan alleen met uw DigiD.

Berichtenbox MijnOverheid

Wanneer u bent ingelogd op MijnOverheid, heeft u toegang tot uw persoonlijke Berichtenbox. In deze Berichtenbox ontvangt u berichten van diverse overheidsinstellingen. Zo laat de Belastingdienst u via een bericht weten wanneer u aangifte moet doen. En als uw rijbewijs of paspoort bijna moet worden verlengd, vindt u daar ook een bericht van in de Berichtenbox. Ook instanties als de Sociale Verzekeringsbank (uitkeringsinstantie van onder meer de AOW) communiceert het liefst via de Berichtenbox. Het is belangrijk deze Berichtenbox goed in de gaten te houden: ‘ik heb dat bericht nooit gezien’ wordt namelijk door de instanties niet als geldig excuus aanvaard.

Zorg ervoor dat u geen berichten mist

Het is verstandig om de e-mailnotificatie van uw Berichtenbox in te schakelen. U ontvangt dan een e-mail op uw normale e-mailadres als er nieuwe berichten in uw Berichtenbox staan. Het inschakelen van de e-mailnotificatie doet u op MijnOverheid onder ‘Instellingen’. Schakel dan ook meteen de herinneringsfunctie in. Hiermee zorgt u ervoor dat u opnieuw een e-mail ontvangt als u uw bericht in de Berichtenbox na drie weken nog niet geopend heeft. Let er overigens wel op dat u een actief e-mailadres invult voor uw e-mailnotificaties!

Papier én digitaal, papier óf digitaal?

Veel overheidsorganisaties zijn inmiddels aangesloten op MijnOverheid en gaan zodoende steeds meer digitaal met u communiceren. In uw ‘Instellingen’ kunt u zelf aanvinken met welke organisaties u dat wilt en van welke organisaties u de post liever op papier ontvangt. Hier is een kanttekening wel op zijn plaats, want bij sommige organisaties kunt u geen keuze maken: die sturen hun berichten zowel naar uw Berichtenbox als naar uw normale brievenbus - papier én digitaal dus.

De Nationale Ombudsman en MijnOverheid

In 2017 heeft de Nationale Ombudsman onderzoek gedaan naar de knelpunten voor burgers bij MijnOverheid. Een van de uitkomsten was dat de overheid de burger meer centraal moet stellen: wat heeft de burger nodig om makkelijk met de overheid te communiceren? Verder vindt de Nationale Ombudsman dat de burger zich niet gedwongen mag voelen om digitaal te communiceren als hij dat niet kan of wil.

Liever geen MijnOverheid?

U bent niet verplicht om uw account op MijnOverheid te activeren. Als u dat al wel hebt gedaan, maar geen digitale communicatie wenst, moet u álle vinkjes van de overheidsinstellingen (te vinden onder Instellingen/Organisaties Berichtenbox) uitzetten. Het vinkje van de Belastingdienst kúnt u echter niet uitzetten. Belt u daarom zelf met de Belastingdienst en vraag daar papieren post aan.

Klachten over MijnOverheid?

Als u een klacht heeft over MijnOverheid, dan kunt u die klacht indienen via het online contactformulier. Als uw klacht gaat over een specifieke overheidsinstantie, moet u ook een klacht indienen bij die instantie zelf. Daarnaast kunt u ook contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Bronnen: