Privénummers Nederlandse politici te koop

De app Lusha vraagt geld voor de privécontactgegevens van Nederlanders, waaronder verschillende Nederlandse politici en journalisten. Met een verzoek aan de app kunnen de gegevens worden verwijderd, maar de maker doet geen poging om mensen op de hoogte te stellen van de aanwezigheid van hun contactinformatie op het platform.

Lusha is Amerikaanse app die zegt contactgegevens aan te bieden. Doelen zijn business-to-businessgebruik en de bestrijding van fraude. Maar in de praktijk verzamelt de app online contactgegevens en bundelt die. De gegevens worden dan getoond als iemand het social mediaprofiel van de persoon in kwestie bezoekt.

In de Verenigde Staten is dit normaal, daar geldt een minder strenge privacywet. Maar in Europa wordt dit niet getolereerd: de app is in strijd zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Volgens Lusha zelf is de dienst helemaal niet in strijd is met de AVG, omdat het het belang van bedrijven bij fraudebestrijding zou behartigen. Daarom zou het bedrijf geen toestemming nodig hebben om contactgegeven te verzamelen. Dit is echter niet door een rechter getoetst.

Bron: Nu.nl