Rechter: uitrol 5G gaat door

Stichting Stop5GNL wilde dat de rechter de aanleg van het 5G-netwerk een halt zou toeroepen, omdat er volgens de stichting onvoldoende onderzoek is gedaan naar de gezondheidsrisico's van de straling. De rechter stelde echter de Staat in het gelijk.

De Nederlandse overheid kan nu doorgaan met de veiling van 5G-frequenties en hoeft niet te wachten op de uitkomst van meer wetenschappelijk onderzoek.

De rechter oordeelt als volgt: 

1. de Staat baseert het beleid op advies van veel deskundige partijen 
2. de Staat controleert of de straling binnen de richtlijnen blijft 
3. de Staat grijpt in als de straling boven de limieten komt.

'In zoverre is de bouw van het 5G-netwerk niet volstrekt onomkeerbaar', sprak de rechter. Mocht blijken dat 5G straling inderdaad schadelijk is, dan kan er dus tijdig worden bijgestuurd.

Rechtvaardig?

De stichting Stop5GNL vindt nog steeds dat de bouw van het netwerk 'niet te rechtvaardigen is', omdat er volgens hen te veel aanwijzingen zijn dat 5G-straling van zendmasten en antennes schadelijk is voor de gezondheid. De stichting vreest dat er veel meer antennes bijkomen en dat daaromook de straling flink zal stijgen. Ze willen afdwingen dat de bouw van het netwerk pas verder mag gaan, als bewezen wordt dat de gezondheidsrisico's nihil zijn.

Wat is 5G en waarom is er zo'n ophef over? Dat leest u hier >>

Bron: RTL Z