Vijftigplussers willen graag digitaal vaardiger worden

Online criminaliteit nam sinds het begin van de coronacrisis toe en maakt elk jaar veel slachtoffers. 2,5 miljoen mensen, jong én oud, kregen er in 2021 mee te maken. Veel mensen, met name in de leeftijd vijftigplus, willen dan ook meer leren over het beveiligen van hun computer, tablet of smartphone (35%) en over het veilig gebruiken van internet (33%), zo blijkt uit onderzoek van SeniorWeb.

De cijfers zijn gebaseerd op twee online onderzoeken gehouden onder leden van SeniorWeb. Een onderzoek is uitgevoerd in oktober/november 2021 en een onderzoek uitgevoerd in februari 2022. In totaal hebben respectievelijk 2.839 en 778 mannen en vrouwen van voornamelijk 65+ jaar de volledige vragenlijsten ingevuld. Niet alle 65-plussers in Nederland worden gerepresenteerd in deze onderzoeken, maar de resultaten geven een goede weergave van de huidige trends. 

Phishing maakt veel slachtoffers

Veilig internetten is lastig, zeker als mensen niet digitaal vaardig zijn. Internetcriminelen gaan steeds geraffineerder te werk en mikken vaak specifiek op oudere mensen met minder ervaring. De meeste slachtoffers kregen volgens het CBS te maken met verschillende vormen van online oplichting en fraude, vooral aankoopfraude. Phishing komt ook veel voor, maar veel mensen trappen er niet meer in. De deelnemers uit het onderzoek van Seniorweb gaven aan meestal niet in te gaan op verzoeken van banken en overheidsinstanties die via WhatsApp, sms of bellen worden gedaan (79%) en gooien mail van vreemde afzenders meestal weg (77%). Ook blokkeert ruim de helft de afzender. Toch geeft dus nog altijd één op de vijf mensen aan deze vorm van oplichting moeilijk te herkennen.

Campagne ‘Senioren en veiligheid’

De bewustwordingscampagne ‘Senioren en veiligheid’ van het Ministerie van Justitie en Veiligheid vindt jaarlijks de gehele maand april plaats. Met de slogan ‘Maak het ze niet te makkelijk’ en de filmpjes met acteur Kees Hulst wordt gedurende vier weken aandacht besteed aan vier verschillende vormen van (internet)criminaliteit: phishing, spoofing, hulpvraagfraude en babbeltrucs. Het doel is om senioren bewuster en weerbaarder te maken om zo slachtofferschap te voorkomen. Vele partijen hebben zich aangesloten bij de campagne, zoals SeniorWeb, ouderenbonden, politie, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en Fraudehelpdesk.