Fictief telefoonnummer versluiert pincode onvoldoende

Een pincode 'verstoppen' in een fictief telefoonnummer is onvoldoende bescherming. Als criminelen de pinpas stelen en dankzij het 'telefoonnummer' geld kunnen openen, is de klant deels zelf verantwoordelijk voor de schade. Dat deel is een kwart.

Dit blijkt uit een bindende uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid. Tijdens een vakantie wordt er bij een consument ingebroken. De inbrekers nemen wat spullen en twee kluisjes mee. In het ene kluisje liggen niet-gebruikte bankpassen, in het andere kluisje een briefje met als telefoonnummer 'versluierde' pincodes. Voordat de pasjes zijn geblokkeerd nemen de inbrekers 3.880 euro op, nadat ze eerst enkele onjuiste pincodes hebben ingevoerd voor een saldocheck. Bij het opnemen gaat de pincode een van de drie keer fout.

Adresboek

De Geschillencommissie concludeert dat de kluizen makkelijk mee te nemen zijn en dat de inbrekers de 'fictieve' telefoonnummers herkenden als pincodes. Dat het invoeren ervan soms goed en soms fout ging, is daar een illustratie van. De consument had niet gekozen voor een versluiering die door anderen niet te herkennen was, bijvoorbeeld door het telefoonnummer op te nemen in een adresboek met een fictief adres en telefoonnummer. Aan de andere kant heeft de consument wel andere veiligheidsmaatregelen getroffen, zodat de Geschillencommissie tot de conclusie komt dat de bank drie kwart en de consument een kwart van de schade moet dragen.

Bron: www.kifid.nl/nieuws/kifid-schade-door-misbruik-bankpas-en-pincode-deels-vergoed/167