Tweede Kamerverkiezingen: dit willen de partijen met AOW en pensioenen

Als er een onderwerp is dat veel mensen bezighoudt, is het wel de AOW en, in het verlengde daarvan, het pensioen. Blijft het bestaan of weet straks de volgende generatie niet eens meer wat dat was? Hieronder leest u wat de verschillende politieke partijen er in hun verkiezingsprogramma's voor 2017 over zeggen.

Dit artikel wordt geactualiseerd zodra een politieke partij haar verkiezingsprogramma bekendmaakt.

D66

 • Een nieuw pensioenstelsel: minder collectief en meer gericht op het individu - wel solidair, maar geen overdracht van geld van jong naar oud

PVV

 • AOW-leeftijd gaat terug naar 65 jaar
 • Aanvullende pensioenen indexeren

GroenLinks

 • AOW als basispensioen wordt verhoogd: iedereen moet een goede basis hebben
 • Inkomens van ouderen die een beperkt of geen aanvullend pensioen hebben, worden verhoogd
 • Pensioenstelsel moderniseren zodat de verdeling tussen generaties en tussen lager- en hogeropgeleiden rechtvaardiger wordt

CDA

 • Compensatie voor ouderen met een klein pensioen
 • Pensioen wordt 'onder geen beding' een Europese aangelegenheid
 • Meer persoonlijke pensioen dat ook overdraagbaar is naar een ander fonds
 • Dat iemand met een AOW-uitkering niet langer wordt gekort als hij of zij een familielid of vriend in huis neemt om deze te verzorgen

SP

 • AOW-leeftijd wordt flexibel - mensen kunnen vanaf 65 jaar stoppen met werken
 • Het is voor pensioenfondsen niet meer verplicht om kunstmatig een lage rente te gebruiken voor het berekenen van toekomstige verplichtingen

VVD

 • Iedereen krijgt een eigen pensioenpotje, met een helder overzicht van ingelegde premies en opgebouwd vermogen. Collectief beheer van dit potje blijft mogelijk
 • Maatwerk en keuzevrijheid voor wat betreft AOW en aanvullend pensioen: wil je langer doorwerken, dan kan dat en wil je je aanvullend pensioen eerder of voor een deel in één keer opnemen, dan kan dat ook
 • Werknemers mogen zelf bepalen bij welke pensioenuitvoerder het aanvullend pensioen wordt opgebouwd
 • Zelfstandigen moeten zich aan kunnen sluiten bij een collectief pensioen
 • De pensioenpremie wordt een vast percentage van het salaris - vrijwillig meer sparen blijft mogelijk

PvdA

 • De AOW wordt flexibel: iedereen krijgt de keuze tot drie jaar eerder te stoppen met werken, tegen een redelijke korting (waarbij niemand onder het minimum terecht mag komen)
 • Voor wat betreft de aanvullende pensioenen: minder strenge dekkingseisen
 • Hoe dichter bij de pensioenleeftijd, hoe zekerder de hoogte van het aanvullende pensioen moet zijn
 • Iedereen spaart mee, dus ook ZZP'ers - die bouwen op tot minimaal de sociale premiegrens

SGP

 • Pensioenopbouw, aflossing hypotheek en zorg worden gekoppeld, bijvoorbeeld doordat een deel van het pensioen mag worden gebruikt voor het aflossen van de hypotheek zodat dat later kan worden ingezet voor de kosten van de oude dag
 • Keuzevrijheid moet het uitgangspunt van het pensioenstelsel zijn
 • Iedereen krijgt een persoonlijke pensioenpot
 • Jaarlijks kijken naar en zonodig repareren van koopkracht ouderen
 • ZZP'ers zijn niet verplicht pensioen op te bouwen

PvdD

 • Een flexibele AOW, mede gebaseerd op het aantal gewerkte jaren
 • Mogelijkheid om te kiezen voor een lagere AOW-leeftijd in ruil voor een aangepaste AOW-uitkering
 • Geen sollicitatieplicht voor 60-plussers
 • Democratisering van pensioenfondsen: inspraak voor werknemers
 • Pensioenfondsen mogen niet langer investeren in bv vee-industrie, fossiele brandstoffen en de wapenindustrie, tenzij een bindend ledenreferendum daarvoor toestemming geeft
 • Meer vrijheid en flexibiliteit voor werknemers om hun pensioenopbouw vorm te geven

ChristenUnie

 • Meer persoonlijk pensioenstelsel
 • Pensioenpremie beleggen in het eigen huis
 • Het treffen van een pensioenregeling blijft de eigen verantwoordelijkheid van de zzp’er

VNL

 • AOW-leeftijd wordt vastgezet op 67 jaar
 • AOW wordt verhoogd
 • Invoering van een verzilverbare ouderenkorting
 • Individualisering van het aanvullend pensioen

50PLUS

 • AOW-leeftijd gaat terug naar 65 jaar
 • Huidige pensioenstelsel blijft intact, er wordt niet meer gekort, wel geïndexeerd
 • Flexibele pensioenleeftijd en deeltijdpensioen blijven gehandhaafd

DENK

 • Terugdraaien van de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar
 • De vermogens- en vakantiegrens van de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen wordt verzacht
 • Het wordt fiscaal aantrekkelijker om te sparen voor een eigen pensioen

Forum voor Democratie

 • Pensioenen onder nationaal toezicht; in geen enkel geval onder EU-jurisdictie
 • Flexibele arbeidsmogelijkheden voor wie dat wil wanneer de AOW-leeftijd is ingegaan
 • AOW-leeftijd vaststellen op 66 jaar
 • Substantiële koopkrachtverbetering voor AOW-ers via belastingvrije voet van € 20.000,- en versimpelde en verlaagde belastingen
 • Stimuleren generatiewoningen

76 Comments

Door Ikkeweer (niet gecontroleerd) op di, 19-3-2019 - 18:53

Jullie willen allemaal wel wat meer geld en eerder stoppen met werken, maar dat kan toch niet, we hebben dat geld hard zat nodig voor oa de Polen WW en de Bulgaarse huursubsidie en ook de Grieken hebben nog wel wat nodig net als hoogstwaarschijnlijk de Italianen volgend jaar --

Door Hans Van der Graft (niet gecontroleerd) op ma, 18-3-2019 - 10:46

Het meest reële is nu, om de aow leeftijd vast te zetten. Dus een aow ontvangen als je 66 wordt. De mensen met zware beroepen kunnen dan eerder gebruik maken van deze aow. Die extra kosten moeten dan van der werkgevers en de overheid komt, daar deze personen meer dan genoeg heeft bijgedragen aan de maatschappij.

Door peter Kroon (niet gecontroleerd) op wo, 20-2-2019 - 17:33

Hier kan ik niets mee. Meneer Rutte doe er iets aan.

Door noltee (niet gecontroleerd) op za, 2-6-2018 - 14:16

Ik krijg door het verhogen van de aow leeftijd 16 maanden 977 euro per maand
nog minder dan een bijstand uitkering

Door bert (niet gecontroleerd) op wo, 2-5-2018 - 19:17

niet zeuren ga gewoon de laatste drie jaar de ww in

Door Peter (niet gecontroleerd) op vr, 17-11-2017 - 18:47

Overheid zegt doorwerken tot je erbij neer valt. En zadelt er de werkgevers mee op. En de meeste werkgevers nemen geen oudere meer in dienst.
Dus meer oudere komen in de bijstand terecht en kunnen alles waar ze voor gewerkt hebben inleveren. Het is een schande. Het ziekte verzuim van de oudere zal toenemen en ja wat moet je anders als je 60+ bent en door moet werken.

Nederlanders sta op doe er iets aan.

Door wietse (niet gecontroleerd) op zo, 5-11-2017 - 09:28

heb 41 jaar gewerkt moet nog nederland stroomt vol wel geld voor maar mensen die jaren hebben gewerkt en betaalde premies hebben betaalt geen geld je kweekt hier haat mee moet wat gebeuren in nederland de bonden redden ook niets meer zelf de straat op stelletje
graaiers er uit

Door Martin (niet gecontroleerd) op zo, 29-10-2017 - 11:17

Wij in de continudienst riepen het vanaf het begin al.

Nu is inmiddels iedereen het er wel over eens ,mensen met zware beroepen (ook continudienst zie laatste wetenschappelijke rapporten)houden het niet tot de asociale nieuwe pensioenleeftijd vol.
Werknemers , werkgevers, vakbonden schreeuwen om aanpassing van het stelsel...regering loopt altijd al achter feiten aan.

Toon eens wat realiteitszin en werklust en regel een nieuw pensioenstelsel waar een ieder het mee eens is zoals daar nu al zijn:

-Stel Variabele pensioenleeftijd op 66 jaar waarbij dus de mogelijkheid zowel pensioen als AOW ± 3 jaar naar voren te trekken waarbij vermindering van ± 6,5%.
-Houdt rekening met werkjaren en pas daarop pensioenleeftijd en/of vermindering op aan >>40 werkjaren meer als voldoende en eerlijker rekening houdend met alsmaar studerende lieden vs hard werkende ..economie steunende werkende bevolking

Door huub (niet gecontroleerd) op zo, 24-9-2017 - 13:30

helemaal mee eens klote regeling ze willen hebben dat we met de rollater nog op het steiger gaan en dat je er dan bij neervalt en dan hebben we het nog niet over de vut premie die we 25 jaar betaald hebben en niks van terug hebben gekregen en dan praten ze maar over eerlijk zijn daar boven .huigelaars zijn het

Door huub (niet gecontroleerd) op zo, 24-9-2017 - 11:28

wil als eerste zeggen dat ik zeer teleur gesteld ben in dit kabinet na 45 jaar in de bouw zijn mijn rug en schouders en nek naar de klote en nu moet ik nog tot mijn 67 werken net als vele andere ben net als vele mensen genaaid zou met 58 in de vut kunnen mooi niet,het werd 63 ook niet toen werden we genaaid en nu 67 en 3 maanden volgende stap werken tot je er bij neer valt op de bouw,maar eerst met een rollator nog over het steiger zodat ze kunnen zien dat je er echt bijna bij neer valt klootzakken hier,sorry voor die uitspraak maar zo is het hier, milioenen uitgeven aan andere dingen in plaats dat te reserveren voor de oudere die 45 geploeterd hebben en dan wil ik het nog niet eens over de vut premie hebben, die allemaal 25 jaar betaald hebben, ook naar de klote. een pen vasthouden kan ik ook, en wetten maken die kant nog wal raken. eikels zijn het, ben echt boos