Tweede Kamerverkiezingen: dit willen de partijen met AOW en pensioenen

Als er een onderwerp is dat veel mensen bezighoudt, is het wel de AOW en, in het verlengde daarvan, het pensioen. Blijft het bestaan of weet straks de volgende generatie niet eens meer wat dat was? Hieronder leest u wat de verschillende politieke partijen er in hun verkiezingsprogramma's voor 2017 over zeggen.

Dit artikel wordt geactualiseerd zodra een politieke partij haar verkiezingsprogramma bekendmaakt.

D66

 • Een nieuw pensioenstelsel: minder collectief en meer gericht op het individu - wel solidair, maar geen overdracht van geld van jong naar oud

PVV

 • AOW-leeftijd gaat terug naar 65 jaar
 • Aanvullende pensioenen indexeren

GroenLinks

 • AOW als basispensioen wordt verhoogd: iedereen moet een goede basis hebben
 • Inkomens van ouderen die een beperkt of geen aanvullend pensioen hebben, worden verhoogd
 • Pensioenstelsel moderniseren zodat de verdeling tussen generaties en tussen lager- en hogeropgeleiden rechtvaardiger wordt

CDA

 • Compensatie voor ouderen met een klein pensioen
 • Pensioen wordt 'onder geen beding' een Europese aangelegenheid
 • Meer persoonlijke pensioen dat ook overdraagbaar is naar een ander fonds
 • Dat iemand met een AOW-uitkering niet langer wordt gekort als hij of zij een familielid of vriend in huis neemt om deze te verzorgen

SP

 • AOW-leeftijd wordt flexibel - mensen kunnen vanaf 65 jaar stoppen met werken
 • Het is voor pensioenfondsen niet meer verplicht om kunstmatig een lage rente te gebruiken voor het berekenen van toekomstige verplichtingen

VVD

 • Iedereen krijgt een eigen pensioenpotje, met een helder overzicht van ingelegde premies en opgebouwd vermogen. Collectief beheer van dit potje blijft mogelijk
 • Maatwerk en keuzevrijheid voor wat betreft AOW en aanvullend pensioen: wil je langer doorwerken, dan kan dat en wil je je aanvullend pensioen eerder of voor een deel in één keer opnemen, dan kan dat ook
 • Werknemers mogen zelf bepalen bij welke pensioenuitvoerder het aanvullend pensioen wordt opgebouwd
 • Zelfstandigen moeten zich aan kunnen sluiten bij een collectief pensioen
 • De pensioenpremie wordt een vast percentage van het salaris - vrijwillig meer sparen blijft mogelijk

PvdA

 • De AOW wordt flexibel: iedereen krijgt de keuze tot drie jaar eerder te stoppen met werken, tegen een redelijke korting (waarbij niemand onder het minimum terecht mag komen)
 • Voor wat betreft de aanvullende pensioenen: minder strenge dekkingseisen
 • Hoe dichter bij de pensioenleeftijd, hoe zekerder de hoogte van het aanvullende pensioen moet zijn
 • Iedereen spaart mee, dus ook ZZP'ers - die bouwen op tot minimaal de sociale premiegrens

SGP

 • Pensioenopbouw, aflossing hypotheek en zorg worden gekoppeld, bijvoorbeeld doordat een deel van het pensioen mag worden gebruikt voor het aflossen van de hypotheek zodat dat later kan worden ingezet voor de kosten van de oude dag
 • Keuzevrijheid moet het uitgangspunt van het pensioenstelsel zijn
 • Iedereen krijgt een persoonlijke pensioenpot
 • Jaarlijks kijken naar en zonodig repareren van koopkracht ouderen
 • ZZP'ers zijn niet verplicht pensioen op te bouwen

PvdD

 • Een flexibele AOW, mede gebaseerd op het aantal gewerkte jaren
 • Mogelijkheid om te kiezen voor een lagere AOW-leeftijd in ruil voor een aangepaste AOW-uitkering
 • Geen sollicitatieplicht voor 60-plussers
 • Democratisering van pensioenfondsen: inspraak voor werknemers
 • Pensioenfondsen mogen niet langer investeren in bv vee-industrie, fossiele brandstoffen en de wapenindustrie, tenzij een bindend ledenreferendum daarvoor toestemming geeft
 • Meer vrijheid en flexibiliteit voor werknemers om hun pensioenopbouw vorm te geven

ChristenUnie

 • Meer persoonlijk pensioenstelsel
 • Pensioenpremie beleggen in het eigen huis
 • Het treffen van een pensioenregeling blijft de eigen verantwoordelijkheid van de zzp’er

VNL

 • AOW-leeftijd wordt vastgezet op 67 jaar
 • AOW wordt verhoogd
 • Invoering van een verzilverbare ouderenkorting
 • Individualisering van het aanvullend pensioen

50PLUS

 • AOW-leeftijd gaat terug naar 65 jaar
 • Huidige pensioenstelsel blijft intact, er wordt niet meer gekort, wel geïndexeerd
 • Flexibele pensioenleeftijd en deeltijdpensioen blijven gehandhaafd

DENK

 • Terugdraaien van de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar
 • De vermogens- en vakantiegrens van de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen wordt verzacht
 • Het wordt fiscaal aantrekkelijker om te sparen voor een eigen pensioen

Forum voor Democratie

 • Pensioenen onder nationaal toezicht; in geen enkel geval onder EU-jurisdictie
 • Flexibele arbeidsmogelijkheden voor wie dat wil wanneer de AOW-leeftijd is ingegaan
 • AOW-leeftijd vaststellen op 66 jaar
 • Substantiële koopkrachtverbetering voor AOW-ers via belastingvrije voet van € 20.000,- en versimpelde en verlaagde belastingen
 • Stimuleren generatiewoningen

76 Comments

Door Gerrit Dijksma (niet gecontroleerd) op di, 28-2-2017 - 11:51

In Duitsland dezelfde vergrijzing. Daar geleidelijk naar 67 in 2029. 1 Europa toch!!.

Door Henk (niet gecontroleerd) op ma, 27-2-2017 - 20:13

Ruim 20 miljard is gegaan naar het redden van de ABNAMRO tijdens de crisis.
Nu heeft de ABNAMRO 2 miljard winst gemaakt, alvast een mooi begin om de "lening" af te lossen en te storten in de pot voor verlaging van de AOW leeftijd.
Het verhogen van de AOW leeftijd levert de staat 17 miljard op.
De werkende nederlander is dus uiteindelijk de dupe van het speculeren van een klein groepje mensen op de beurs.
Waarom horen we geen enkele politieke partij hierover? De AOW leeftijd kan dus echt wel naar beneden! Daarnaast moeten de banken onder staatstoezicht komen zodat er geen verkeerde beleggingen gedaan worden in wapens, olie, etc..... Rentmeesterschap moet de overheid tonen...

Door Jaap van der Kroon (niet gecontroleerd) op di, 21-2-2017 - 20:57

Wat ik niet kan begrijpen is het volgende. De belastingdirnst heeft "in opdracht van de minister van financien" in zijn berekeningen voor personen die "grote"kapitaal (meer dan 1.000.000)bezitten. bepaald dat er met 4% rendement moet worden gehanteerd op het kapitaal. Waarom moeten de pensioenfondsen, die miljarden als kapitaal hebben, dan met een veel lagere rente rekenen. M.I. dient hiet met een maat worden gerekend nml 4% voor zowel particulier als instelling die kapitaal beheerd.

Door Johan (niet gecontroleerd) op vr, 17-2-2017 - 15:47

pensioenen weer snel indexeren en zeker niet korten. de fondsen barsten uit hun voegen van het geld ze zijn nog nooit zo rijk geweest en dan toch korten en niet indexeren dit is niet uit te leggen!! Ook de politiek helpt hier aardig aan mee de fondsen moeten zich arm rekenen door de opgelegde idioot lage rekenrente!! het wordt hoog tijd dat de pensioentje omhoog gaan al 8 jaar geen indexering en zelfs korten!!! het gaat nergens meer over. er is geld voor van alles en nog wat behalve voor de pensioentjes....ik heb 45 jaar gewerkt in volcontinu ploegendienst en dit is wat je krijgt stank voor dank!!!!

Door Bert (niet gecontroleerd) op vr, 17-2-2017 - 09:44

Ja gekozen. Daarna zijn alle partijen de gedane uitspraken en beloften heel snel vergeten. Dit om op het pluche te komen of voor andere belangen.
Daar sta je dan in de kou met je stem gedrag.

Door John (niet gecontroleerd) op do, 16-2-2017 - 20:45

Wat is erop tegen dat vrouwen even lang moeten werken voor hun inkomen als mannen?
Dat heet toch emancipatie!

Door Anonymous (niet gecontroleerd) op do, 16-2-2017 - 17:15

Hoe zit het met het fiscaliseren van de aow in de verkiezingsproramma's? Stilte voor de storm?

Door Barrywarry (niet gecontroleerd) op do, 16-2-2017 - 15:11

Helemaal mee eens !!

Door W.v.groningen (niet gecontroleerd) op di, 14-2-2017 - 20:05

Aow direct terug naar 65 of in ieder geval zelf de keuze er is geld genoeg ze weten in Den Haag van gekkigheid niet waar ze het aan uit moeten geven we hebben nu met ze alle de kans om het terug te draaien als we met ze alle op de juiste partij stemmen

Door Hans (niet gecontroleerd) op zo, 12-2-2017 - 14:42

Ik ben 53 jaar.Toch is50 plus de beste keus.Waarom?De naam zegt het al 50PLUS.Dit isuevalt of staat o.a. met het bestaan van deze partij.En de kandidaat kamerleden zijn ook nog qua generatie 50 plus.