Tweede Kamerverkiezingen: dit willen de partijen met AOW en pensioenen

Als er een onderwerp is dat veel mensen bezighoudt, is het wel de AOW en, in het verlengde daarvan, het pensioen. Blijft het bestaan of weet straks de volgende generatie niet eens meer wat dat was? Hieronder leest u wat de verschillende politieke partijen er in hun verkiezingsprogramma's voor 2017 over zeggen.

Dit artikel wordt geactualiseerd zodra een politieke partij haar verkiezingsprogramma bekendmaakt.

D66

 • Een nieuw pensioenstelsel: minder collectief en meer gericht op het individu - wel solidair, maar geen overdracht van geld van jong naar oud

PVV

 • AOW-leeftijd gaat terug naar 65 jaar
 • Aanvullende pensioenen indexeren

GroenLinks

 • AOW als basispensioen wordt verhoogd: iedereen moet een goede basis hebben
 • Inkomens van ouderen die een beperkt of geen aanvullend pensioen hebben, worden verhoogd
 • Pensioenstelsel moderniseren zodat de verdeling tussen generaties en tussen lager- en hogeropgeleiden rechtvaardiger wordt

CDA

 • Compensatie voor ouderen met een klein pensioen
 • Pensioen wordt 'onder geen beding' een Europese aangelegenheid
 • Meer persoonlijke pensioen dat ook overdraagbaar is naar een ander fonds
 • Dat iemand met een AOW-uitkering niet langer wordt gekort als hij of zij een familielid of vriend in huis neemt om deze te verzorgen

SP

 • AOW-leeftijd wordt flexibel - mensen kunnen vanaf 65 jaar stoppen met werken
 • Het is voor pensioenfondsen niet meer verplicht om kunstmatig een lage rente te gebruiken voor het berekenen van toekomstige verplichtingen

VVD

 • Iedereen krijgt een eigen pensioenpotje, met een helder overzicht van ingelegde premies en opgebouwd vermogen. Collectief beheer van dit potje blijft mogelijk
 • Maatwerk en keuzevrijheid voor wat betreft AOW en aanvullend pensioen: wil je langer doorwerken, dan kan dat en wil je je aanvullend pensioen eerder of voor een deel in één keer opnemen, dan kan dat ook
 • Werknemers mogen zelf bepalen bij welke pensioenuitvoerder het aanvullend pensioen wordt opgebouwd
 • Zelfstandigen moeten zich aan kunnen sluiten bij een collectief pensioen
 • De pensioenpremie wordt een vast percentage van het salaris - vrijwillig meer sparen blijft mogelijk

PvdA

 • De AOW wordt flexibel: iedereen krijgt de keuze tot drie jaar eerder te stoppen met werken, tegen een redelijke korting (waarbij niemand onder het minimum terecht mag komen)
 • Voor wat betreft de aanvullende pensioenen: minder strenge dekkingseisen
 • Hoe dichter bij de pensioenleeftijd, hoe zekerder de hoogte van het aanvullende pensioen moet zijn
 • Iedereen spaart mee, dus ook ZZP'ers - die bouwen op tot minimaal de sociale premiegrens

SGP

 • Pensioenopbouw, aflossing hypotheek en zorg worden gekoppeld, bijvoorbeeld doordat een deel van het pensioen mag worden gebruikt voor het aflossen van de hypotheek zodat dat later kan worden ingezet voor de kosten van de oude dag
 • Keuzevrijheid moet het uitgangspunt van het pensioenstelsel zijn
 • Iedereen krijgt een persoonlijke pensioenpot
 • Jaarlijks kijken naar en zonodig repareren van koopkracht ouderen
 • ZZP'ers zijn niet verplicht pensioen op te bouwen

PvdD

 • Een flexibele AOW, mede gebaseerd op het aantal gewerkte jaren
 • Mogelijkheid om te kiezen voor een lagere AOW-leeftijd in ruil voor een aangepaste AOW-uitkering
 • Geen sollicitatieplicht voor 60-plussers
 • Democratisering van pensioenfondsen: inspraak voor werknemers
 • Pensioenfondsen mogen niet langer investeren in bv vee-industrie, fossiele brandstoffen en de wapenindustrie, tenzij een bindend ledenreferendum daarvoor toestemming geeft
 • Meer vrijheid en flexibiliteit voor werknemers om hun pensioenopbouw vorm te geven

ChristenUnie

 • Meer persoonlijk pensioenstelsel
 • Pensioenpremie beleggen in het eigen huis
 • Het treffen van een pensioenregeling blijft de eigen verantwoordelijkheid van de zzp’er

VNL

 • AOW-leeftijd wordt vastgezet op 67 jaar
 • AOW wordt verhoogd
 • Invoering van een verzilverbare ouderenkorting
 • Individualisering van het aanvullend pensioen

50PLUS

 • AOW-leeftijd gaat terug naar 65 jaar
 • Huidige pensioenstelsel blijft intact, er wordt niet meer gekort, wel geïndexeerd
 • Flexibele pensioenleeftijd en deeltijdpensioen blijven gehandhaafd

DENK

 • Terugdraaien van de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar
 • De vermogens- en vakantiegrens van de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen wordt verzacht
 • Het wordt fiscaal aantrekkelijker om te sparen voor een eigen pensioen

Forum voor Democratie

 • Pensioenen onder nationaal toezicht; in geen enkel geval onder EU-jurisdictie
 • Flexibele arbeidsmogelijkheden voor wie dat wil wanneer de AOW-leeftijd is ingegaan
 • AOW-leeftijd vaststellen op 66 jaar
 • Substantiële koopkrachtverbetering voor AOW-ers via belastingvrije voet van € 20.000,- en versimpelde en verlaagde belastingen
 • Stimuleren generatiewoningen

76 Comments

Door f driessen (niet gecontroleerd) op vr, 2-12-2016 - 08:35

maar pas op voor D-66 en GR-LINKS dat zijn twee partijen als wolven in schaapskleren echte populisten en mee lopers partijen als DENK en PVDA hebben geen enkel waarde voor de NEDERLANDSE politiek, de een volgd meer erdogan en de ander is een weg geef partij naar het buitenland

Door S. Aarts (niet gecontroleerd) op zo, 27-11-2016 - 23:34

Doodziek word ik van het feit dat men voor ons zorgvuldig opgebouwd basispensioen, steeds weer extra opofferingen van de generatie babyboomers vraagt.

Door japio (niet gecontroleerd) op vr, 25-11-2016 - 09:45

D66 is een meeloper,handje klap met de VVD,ze willen de A.O.W afschaffen,Laat Pechhold eerst zijn PRIVE huishouden maar eens op een rijtje zetten,daar is nog veel in recht te zetten,hij staat te boek als een jongen met mooie praatjes,alleen de inhoud klopt niet,de leugennaar.

Door Ron Kraft (niet gecontroleerd) op wo, 5-10-2016 - 13:54

Als je de Mensheid achter de Politiek verstaat en verstond dan behoorden en behoren deze belangrijke issues sinds 1982 in feite op - waarden - en meerwaarde berekend en vastgesteld te worden.
Waar waren en zijn thans de Rentmeesters ?
Fiscaliseren zou enigszins kunnen betekenen bepaalde voordelen voor de (niet-) werkende klasse en ter stimulans, althans moet nog maar blijken in 2 instantie voor een ieder.
Laten we maar niet al te ver vooruitkijken, want bezuiniging is nog steeds troef.

Door Dick Schouw (niet gecontroleerd) op di, 20-9-2016 - 17:23

Belangrijker nog dan het terugdraaien vd AOW-leeftijd vind ik dat stelling genomen moet worden tegen de plannen van fiscalisering vd AOW. Met name bij de regeringspartijen speelt die gedachte om zo de staatskas te spekken. Slecht idee en slecht voor de ouderen.

Door Martin van den ... (niet gecontroleerd) op zo, 11-9-2016 - 15:42

De uitleg van de mening van D66 is veel te summier.
Minder collectief en meer op het individu gericht, betekent het volgende:
De AOW premie is inkomensafhankelijk. Verdien je veel, betaal je veel. Maar de uitkering is voor iedereen het zelfde. Dat is solidariteit. De hoge inkomens kunnen bovenop de de AOW premie nog premie betalen voor een eigen pensioen.

D66 wil de AOW afschaffen, want D66 is een liberale partij (en zit dan ook knus samen met de VVD in dezelfde fractie van het Europarlement). Een liberale partij vindt dat iedereen voor zichzelf moet zorgen en niet de overheid. Iedereen moet dus een eigen pensioen regelen. De groot verdiener kan dat betalen. De minimum loon lijder, waar er steeds meer van komen, omdat niemand nog een vaste baan krijgt, kan geen euro missen en is blij dat hij 's avonds eten op tafel heeft.
Als de grootverdiener 55 wordt, kan hij met pensioen, de minimum loon lijder moet doorwerken tot hij er bij neervalt.

En dat is wat D66 wil.
Geert Wilders is 15 jaar lid geweest van de VVD. Alle sociale voorstellen in zijn verkiezingsprogramma zijn gelogen. Geert heeft gestemd vóór een hogere pensioenleeftijd, vóór verlaging van de pensioenen en vóór sluiting van de verzorgingstehuizen.

Verder zijn alle standpunten van de PVV betreffende moslims of vluchtelingen ONUITVOERBAAR.

Deze mening wordt geactualiseerd zodra een politieke partij haar verkiezingsprogramma bekendmaakt.