Hoe komt u van een verslaving af?

Over afkicken, detoxen en therapie

Getty Images

Een verslaving het hoofd bieden is niet makkelijk. De moeilijkste stap is misschien nog wel het erkennen dat u een probleem heeft. Of het nu om alcoholverslaving, drugsverslaving, seksverslaving of gameverslaving gaat: er is hulp beschikbaar. Maar u moet er wel om vragen.

Verslaving is over het algemeen een langdurende, chronische aandoening. Erkennen dat u een probleem heeft met drugs, drank, seks of andere stimulerende middelen is de eerste stap. Hoe eerder dat gebeurt, hoe makkelijker het is om een verslaving te overwinnen. Hoe langer de verslaving voortduurt, hoe moeilijker de behandeling wordt.[ITEMADVERTORIAL]

Detox

Hulp vragen is dus de eerste stap. Na een intakegesprek is detoxen de tweede. Hierbij wordt het lichaam ontgift van de verslavende substantie. Een detoxperiode kan variëren van een dag tot enkele weken, afhankelijk van het middel waaraan iemand verslaafd is. Detoxen gebeurt over het algemeen met behulp van medicijnen.

Methadon

Een bekende vorm van medicatie is methadonbehandeling. Behandeling met methadon kan leiden tot stabilisatie en vermindering van gebruik. Voor een beperkte groep patiënten leidt het tot blijvend niet meer gebruiken (abstinentie). Voor de sommige patiënten geldt een levenslange behandeling, omdat hun verslaving chronisch is en er naast verslaving sprake is van andere psychiatrische problemen.

Stappenplan

Na een ontgifting kan bekeken worden hoe de behandeling er verder uit moet komen te zien. Er kan dan bekeken worden wat de verslaving met de gezondheid heeft gedaan en wat er gebeuren moet om terugval te voorkomen. Er wordt bovendien gekeken naar wat de verslaving met de sociale contacten van de verslaafde heeft gedaan. In veel klinieken wordt gewerkt met het Twaalf Stappen Minnesota Model, waarbij de verslaafde in verschillende stappen in het reine komt met zichzelf en zijn omgeving. Ook in deze periode wordt over het algemeen ondersteunende medicatie voorgeschreven en zo mogelijk worden familie en vrienden bij dit proces betrokken.

Daarnaast wordt er tijdens de behandeling gewerkt aan onopgeloste problemen zoals verlies, trauma en eventuele disfunctionele ervaringen uit de kindertijd. De nadruk ligt steeds meer op gedragsverandering, de voordelen van het herstel in de echte wereld en het voorkomen van terugval. Dit kan in groepstherapie of in individuele sessies.

Auteur 
Bron 
  • Trimbos-instituut
  • Ziekenhuis.nl
  • SolutionS