Alsnog dekking zonder polisblad

Een verzekeraar is wettelijk verplicht om een polisblad te geven na het afsluiten van een verzekering. Doet de verzekeraar dat niet, of kan hij dat niet aantonen, dan moet de verzekeraar eventuele financiële schade vergoeden. Tegelijkertijd heeft de verzekerde ook een eigen verantwoordelijkheid. Wie geen polisblad ontvangt, moet daarover bij de verzekeraar aan de bel trekken.

Dat blijkt uit een niet-bindende uitspraak van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid. Een verzekerde valt van de trap en een jaar later doet hij een beroep op zijn ING-Ongevallenverzekering vanwege blijvende invaliditeit aan beide armen. De verzekeraar weigert de claim omdat de verzekering alleen dekking biedt bij overlijden door een ongeval. Dit staat ook zo op het polisblad vermeld.
De verzekerde is onaangenaam verrast. Volgens hem is er ook dekking bij blijvende invaliditeit, dat staat namelijik ook zo in de verzekeringsvoorwaarden. Een polisblad heeft hij nooit ontvangen, Hij stapt naar het Kifid.

Internetomgeving
De Geschillencommissie constateert dat volgens het polisblad uit 2018 alleen overlijden door een ongeval is gedekt. Maar de verzekeraar kan niet aantonen dat het polisblad ooit is verstuurd. De redenering dat dit 'standaard gebeurt' en dat het polisblad is in te zien via 'Mijn ING' vindt de Geschillencommissie onvoldoende. Bovendien bestond Mijn ING in 1999 nog niet en is publicatie in een internetomgeving wettelijk gezien niet hetzelfde als het afgeven van een polisblad.

De verzekerde kan evenmin aantonen dat volgens de polisvoorwaarden uit 1999 blijvende invaliditeit ook is gedekt. Wel denkt Geschillencommissie dat de verzekerde blijvende invaliditeit zou hebben meeverzekerd als hij in 1999 een had polisblad ontvangen. De verzekeraar moet daarom de schade alsnog vergoeden alsof blijvende invaliditeit is gedekt. Tegelijkertijd had de verzekerde het ontbreken van een polisblad moeten aankaarten bij de verzekeraar. Daarom is de helft van de schade voor eigen risico van de verzekerde. De verzekering moet de andere helft vergoeden.

Bron(nen):