Informatie zorgverzekering kan beter

Getty Images

Verzekerden kunnen belangrijke informatie over de zorgverzekering vaak wel vinden, maar die informatie is niet altijd voldoende begrijpelijk. Dit is vooral bij informatie over verschillende polissen bij dezelfde verzekeraar.

Dit blijkt uit een onderzoek van het Nivel in de Monitor Overstapseizoen zorgverzekering 2021-2022. Gekeken is naar informatie die relevant is bij het overstappen naar een andere verzekering. Drie van de vier verzekerden in het onderzoek vindt de informatie over de premie (zeer) begrijpelijk. De informatie over de dekking is voor twee van de drie verzekerden voldoende duidelijk. Deze informatie staat meestal in de vorm van polisoverzichten.
In die overzichten worden ook termen gebruikt die voor veel mensen niet duidelijk zijn. Het gaat om abstracte woorden en vaktermen, zoals 'beperkt aantal gecontracteerde zorgaanbieders'. Ook formele taal maakt het voor sommige mensen lastig de polissen te begrijpen.

Basispolis

Een groot deel van de verzekerden weet niet wat het verschil is tussen de soorten basisverzekeringen. De informatie over het verschil tussen natura en restitutiepolis is voor velen onbegrijpelijk. Datzelfde geldt voor informatie over contractering van zorgverleners. Nog minder begrijpen verzekerden wat de verschillen zijn tussen de diverse naturapolissen van dezelfde verzekeraar. Het wordt er niet duidelijker op als er verschillende termen worden gebruikt, zoals 'geselecteerde zorgverleners' en 'gecontracteerd zorgverleners.' Verzekerden kunnen hierdoor de verzekeringen niet goed met elkaar vergelijken.
Uit het onderzoek blijkt dus dat de informatie begrijpelijker kan. Bijvoorbeeld door minder moeilijke woorden te gebruiken en steeds dezelfde termen te hanteren.

Auteur 
Bron 
  • Nivel