Geen zorgplicht bij 'doehetzelf-verzekerde'

Getty Images

Een verzekeringstussenpersoon die alleen als bemiddelaar optreedt en niet als adviseur, heeft geen zorgplicht. Hij hoeft een verzekerde niet te waarschuwen als deze een verzekering afsluit met onvoldoende dekking.

Dat blijkt uit een bindende uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid. Een consument heeft in 2012 via de website van Verzekeruzelf.nl een opstal-en een rechtsbijstandsverzekering aangevraagd. Voor de rechtsbijstandverzekering heeft hij de standaarddekking uitgebreid met een extra dekking voor motorrijtuigen, maar niet voor de eigen woning. Enkele jaren later krijgt hij een geschil over zijn hypotheeklening. Hij kan geen beroep doen op de rechtsbijstandsverzekering, omdat de eigen woning niet onder de dekking valt.
De verzekerde claimt de schade, zo'n drieduizend euro, bij zijn tussenpersoon. Deze wist dat er een eigen woning was, want de rechtsbijstand- en opstalverzekering waren tegelijkertijd afgesloten. De tussenpersoon had de consument moeten waarschuwen voor de onvolledige dekking. De tussenpersoon weigerde de schade te vergoeden, waarop de verzekerde de Geschillencommissie inschakelde.

Execution only
Bij de Geschillencommissie blijken beide parten het met elkaar eens dat de tussenpersoon alleen heeft bemiddeld, de zogeheten 'execution only'. Daarbij geeft een tussenpersoon geen advies. De consument moet bij deze bemiddeling zelf voldoende informatie inwinnen om een goede keuze te maken. Mocht de verzekerde een verkeerde verzekering afsluiten, dan is dat niet de fout van de tussenpersoon. De tussenpersoon heeft dus geen zorgplicht en hoeft ook niet niet te waarschuwen als er iets fout dreigt te gaan. Hij hoeft de schade dan ook niet te vergoeden.

Auteur 
Bron 
  • Kifid