Meer aanvragen zoekservice levensverzekering

Getty Images

Meer nabestaanden en organisaties hebben in 2021 een beroep gedaan op de Zoekservice Levensverzekeringen van het Verbond van Verzekeraars. Er zijn 8.458 aanvragen gedaan en in meer dan de helft van de gevallen (4.736) werd er een verzekering gevonden.

Dat meldt het Verbond van Verzekeraars. De meeste aanvragen worden door partners en kinderen ingediend. In 2021 was dat 3.034 keer het geval. Namens of voor de erfgenamen is in 1.408 gevallen een aanvraag ingediend. Ook wilden 1.724 mensen weten of er een verzekering op hun leven was afgesloten.
In de afgelopen tien jaar hebben verzekeraars zo'n twintigduizend keer een polis teruggevonden. Het stijgend aantal aanvragen is een deel van de oplossing om geld van levensverzekeringen bij de rechthebbenden te krijgen. Verzekeraars gaan zelf ook op zoek als de polis uitkeerbaar is en niemand zich meldt. In de toekomst wordt het waarschijnlijk mogelijk dat levensverzekeraars een signaal uit de Basisregistratie Personen krijgen, als een verzekerde overlijdt.

Werkwijze

Een aanvraag voor de Zoekservice Levensverzekeringen kan worden ingediend bij het Verbond van Verzekeraars. Het Verbond stuurt de aanvraag vervolgens door naar alle deelnemende levensverzekeraars. Zij zoeken in hun bestanden naar polissen om de rechthebbenden van een ooit afgesloten verzekering te vinden. Behalve nabestaanden kunnen ook de overheid, notarissen, curatoren en bewindvoerders een aanvraag doen voor personen van wie zij de nalatenschap afwikkelen of de financiële zaken regelen.

Auteur 
Bron 
  • Verzekeraars