Andere transitievergoeding

Vanaf 1 januari 2020 gelden er nieuwe regels voor de transitievergoeding. Dat is de vergoeding die een werknemer ontvangt als de werkgever het dienstverband beëindigt. Door de wijzigingen krijgt een werknemer die langer dan tien jaar in dienst is geweest, een lagere vergoeding.

In de nieuwe regels krijgt iedere werknemer een transitievergoeding van 1/3 bruto maandsalaris per gewerkt dienstjaar. De leeftijd of de lengte van het dienstverband speelt geen rol meer. In het verleden was de transitievergoeding voor de jaren dat een werknemer langer dan 10 jaar in dienst was 1/2 bruto maandsalaris.

Een deel van de 50-plussers gaat er ook op achteruit. Werknemer van 50 jaar en oud die langer dan 10 jaar in dienst waren, ontvingen een vergoeding van een heel bruto maandsalaris per gewerkt dienstjaar na hun 50dste. Deze regeling gold niet voor kleine bedrijven. Nu geldt het voor geen enkele 50-plussers meer.

Slapend dienstverband

Een slapend dienstverband ontstaat als de werkgever een werknemer in dienst houdt die langer dan 2 jaar ziek is. Het Juridisch Loket wijst erop dat het voor een werknemer die langer dan 10 jaar bij dezelfde werkgever werkt, interessant kan zijn om nog dit jaar ontslag te nemen. Er is dan namelijk recht op een hogere transitievergoeding. Het Juridisch Loket adviseert om altijd eerst contact op te nemen met een van hun juristen over de exacte gevolgen.

Bron(nen):