Schademeldingen Waarborgfonds stijgen

Botsing met de auto
Getty Images

Bij het Waarborgfonds zijn in 2022 43.888 claims ingediend. Dat zijn er bijna drieduizend meer dan in 2021. Toch ligt het aantal claims nog iets lager dan in de jaren voor corona. Het Waarborgfonds keerde in 2022 bijna zeventig miljoen euro uit, zo'n zeven miljoen meer dan in 2021 en ook meer dan in de pre-corona jaren.

Dat blijkt uit het jaarverslag van het Waarborgfonds. Bijna de helft van de schades betreft wegmeubilair, bij vier op de tien claims gaat het om parkeerschade en in drie procent van de gevallen gaat het om letsel. Het gemiddeld schadebedrag voor parkeerschade is bijna duizend euro. Voor wegmeubilair is dat vijftienhonderd euro. De vergoeding voor letselschade is met ruim vijftienduizend euro van een andere categorie.

Het Waarborgfonds krijgt zijn geld uit de wettelijke verplichte motorrijtuigenverzekering. Het aantal auto's steeg de afgelopen jaren licht naar 12,8 miljoen (2021: 12,4 miljoen) die in 2022 gemiddeld 6,65 euro via hun verplichte motorrijtuigenverzekering hebben afgedragen. In 2021 was dat gemiddeld een stuiver meer. 

Toewijzing

De afgelopen jaren werd ruim tachtig procent van de materiële schadeclaims toegewezen. Dit percentage is al jaren min of meer constant. Het percentage verschilt per categorie. Bij parkeerschade is het toewijzingspercentage met zo'n 65 procent aanzienlijk lager dan bij wegmeubilair. Hier wordt bijna honderd procent toegewezen. Dit komt omdat bij parkeerschade niet alleen een verklaring van de benadeelde nodig is, maar ook aanvullend bewijs, zoals een ooggetuige of camerabeelden. Ook moet de benadeelde zich inspannen om de dader te vinden.

Het Waarborgfonds vergoedt schade die is veroorzaakt door rijders, onverzekerde of gestolen auto's. Het Waarborgfonds stelt hieraan wel voorwaarden. In de vernieuwde internetomgeving kunnen particulieren met schade in zes stappen een claim indienen. Er worden enkele controlevragen gesteld om te zien of de claim voor vergoeding in aanmerking komt. Dit voorkomt dat klanten een verkeerde verwachting krijgen en ten onrechte op een vergoeding rekenen. Het Waarborgfonds verwacht dat het aantal onterechte claims gaat dalen door de nieuwe internetomgeving.

Bron: Waarborgfonds

Auteur