Doe de gezondheidscheck

Houd uw gezondheid in de gaten

Getty Images

Natuurlijk is het belangrijk om op uw gehele gesteldheid te letten, maar uw bloed, gewicht, botten, borsten, huid, ogen, oren en gebit verdienen extra aandacht. Over de controle van uw bloed leest u elders op deze site, de andere onderdelen bespreken we hieronder.

Gewicht

Wat? Uw gewicht is van invloed op de gezondheid en kan ook een graadmeter zijn voor uw gezondheid.

Waarom? Overgewicht verhoogt de kans op diabetes, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en gewrichtsklachten. Een plotselinge daling van het gewicht kan op een ziekte wijzen.

Hoe? De combinatie van lengte en gewicht wordt uitgedrukt in de Body Mass Index (BMI). De BMI wordt als volgt berekend: lichaamsgewicht (in kilo’s) delen door het kwadraat van uw lengte in meters.

Voorbeeld: gewicht 70 kilo; lengte 1,77 meter.
70 gedeeld door 3.13 (1.77 x 1.77) = 22,3.

Een BMI tussen de 20 en 25 is prima, boven de 25 spreekt men van overgewicht en boven de dertig van obesitas.

Een nog betere manier om je gezondheid te beoordelen, is je buikomvang. Idealiter is die bij vrouwen minder dan 80 cm, bij meer dan 88 cm is er een sterk verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Bij mannen is minder dan 94 cm ideaal en meer dan 102 cm riskant. Een handige BMI-meter vindt u ook op onze site.

Bij 70-plussers is deze meetmethode niet meer betrouwbaar, omdat de lichaamsbouw vaak verandert. Raadpleeg bij twijfel uw huisarts.

Osteoporose

Waarom? Naarmate je ouder wordt, worden de botten brozer door botontkalking (osteoporose). Daardoor neemt de kans op botbreuken toe.

Wanneer? Een meting van de botdichtheid is zinvol bij ouderen die bij een val een bot gebroken hebben of plotseling ernstige pijn in hun rug hebben gekregen of korter zijn geworden. Vrouwen na de overgang die een zittend leven leiden, roken, of ondergewicht hebben, lopen bij het ouder worden meer kans op botbreuken. Vrouwen en mannen die behandeld worden met corticosteroïden hebben een sterk verhoogde kans op osteoporose.

Hoe? Of je osteoporose hebt, is vast te stellen door middel van een botdichtheidsmeting, een pijnloos radiografisch onderzoek.


Mammografie

Waarom? Om borstkanker in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen.

Wie? Alle vrouwen tussen de 50 en 75 jaar krijgen elke twee jaar een uitnodiging om aan het bevolkingsonderzoek mee te doen. Tussendoor is het verstandig ook zelf de borsten regelmatig te onderzoeken op knobbeltjes. Voelt u iets dat u ongerust maakt, raadpleeg dan de huisarts.

Hoe? De mammografie is een röntgenfoto van de borsten, waarop afwijkingen zichtbaar zijn voor je ze zelf kunt voelen.
Informatie: www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl [PAGEBREAK]Huid

Waarom? Huidkanker kan zeer agressief zijn (maar is dat zeker niet altijd). Je kunt er vroeg bij zijn door je huid in de gaten te houden.

Wanneer? Wees altijd alert op veranderingen in de vorm, omvang of kleur van moedervlekken. Merkt u een verandering, neem dan contact op met de huisarts. Vraag iemand in uw omgeving af en toe de plekken op rug en schouders in de gaten te houden die u zelf niet goed kunt zien. Lang niet alle veranderingen duiden op kanker.

Hoe? Controle door de huisarts, die u zonodig doorstuurt naar de huidarts.
Informatie: www.kwfkankerbestrijding.nl


Ogen

Waarom? Wie minder goed ziet, loopt risico’s in het verkeer en kan makkelijk struikelen en ongelukkig vallen. Veel oogklachten kunnen met een bril (of lenzen) of met een operatie worden verholpen.

Wanneer? Het gezichtsvermogen kan zo langzaam achteruit gaan, dat je het zelf nauwelijks door hebt. Moet u dichter bij de tv zitten om de ondertitels te kunnen lezen? Gaat de krant lezen steeds moeilijker? Aarzel dan niet om uw ogen te laten testen en te kijken of uw bril nog de juiste sterkte heeft en of u geen oogaandoening heeft.

Hoe? De huisarts bepaalt of verwijzing naar een oogarts of opticien nodig is.

Oren

Waarom? Een goed gehoor is niet alleen belangrijk in het sociale leven, maar ook in het verkeer.

Wanneer? Veel mensen hebben zelf niet door dat hun gehoor achteruit gaat. Ze zetten de radio harder of denken dat het aan de slechte akoestiek ligt als ze hun gesprekspartner moeilijk kunnen volgen. Vraagt u vaak ‘Wat zeg je?’ of maken anderen daar een opmerking over, ga dan naar de huisarts.

Hoe? De huisarts kan uw gehoor testen en u aanraden een gehoorapparaat aan te schaffen. Zonodig verwijst hij u door naar de specialist.


Gebit

Waarom? Het tandvlees wordt vaak kwetsbaarder bij het ouder worden. Ook medicijngebruik kan invloed hebben op de staat van het gebit. Hoe eerder je gaatjes, tandplaque en tandvleesontsteking te lijf gaat, hoe langer het gebit meegaat.

Wanneer? Bij voorkeur elk half jaar, zeker eens per jaar.

Hoe? Door controle bij de tandarts, die u zonodig doorverwijst naar de mondhygiënist of specialist. Kijk ook op www.ivorenkruis.nl.

 

Auteur 
  • Joris Bartstra