Actie zorgverzekeraars nodig oplossen wachtlijsten

Arts en patiënt
Getty Images

Zorgverzekeraars kunnen zich actiever opstellen om wachtlijsten en wachttijden in de zorg weg te werken. Dat doen ze nu onvoldoende.

Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op basis van controlebezoeken bij de vier grote zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars hebben de wettelijke plicht om voldoende zorg voor de verzekerden te organiseren. De verzekeraars hebben een cruciale rol om zorgaanbieders in de regio samen te brengen en af te spreken hoe ze de wachtlijsten en wachttijden kunnen beperken. Dit gebeurt naar mening van de NZa te weinig. Zorgverzekeraars kunnen meer doen om de schaarse zorgcapaciteit in ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra (zbc) beter te benutten.

Zorgbemiddeling
Actieve zorgbemiddeling door zorgverzekeraars is een van de mogelijkheden om wachtenden sneller aan zorg te  helpen. De NZa vindt dat zorgverzekeraars dit proces goed organiseren. Ook wijzen ze hun verzekerden actief op deze mogelijkheid.
De NZa heeft ook gekeken naar wachttijden van een heupvervanging, knievervanging en een staaroperatie. In het algemeen is de wachttijd korter bij een zbc. Voor een staaroperatie kan een patiënt bijna drie weken eerder terecht bij een zbc dan bij een ziekenhuis. Bij een heup- en knievervanging kan een patiënt acht tot negen weken eerder terecht bij een zbc.
Niet iedere verzekerde komt in aanmerking voor een behandeling in een zbc, maar toch loont het voor wachtende patiënte de moeite om verder te kijken en de zorgverzekeraar te bellen voor zorgbemiddeling.
 

Auteur 
  • Redactie
Bron 
  • NZA