Kan ik aanvullende zorgverzekering opzeggen bij opname in verpleeghuis?

Getty Images

In de rubriek Geldkwesties kregen we de vraag of je de aanvullende zorgverzekering lopende het jaar op kunt zeggen bij ­opname in het verpleeghuis. De redactie vond daarvoor in eerste instantie geen aanknopingspunten, maar met dank aan tips van lezers, lijkt er meer mogelijk.

Eén lezer schrijft:

“Ik las uw antwoord over het opzeggen van de aanvullende verzekering bij opname in een verpleeghuis. U gaf aan dat dat alleen per kalenderjaar opgezegd kan worden. Ik heb een andere ervaring bij VGZ. Ik heb dat zelf laatst voor mijn moeder geregeld – al weet ik niet meer of ik dat nou met een telefoontje of per mail heb gedaan. Maar het opzeggen ging per kwartaal en ik kreeg zelfs het laatste kwartaal achteraf terug. Ik heb half maart opgezegd en kreeg vanaf 1 januari het geld terug. De besparing voor mijn vader, die ook in een verpleeghuis woont, is €700 per jaar. Ik had het graag eerder geweten, want hij zit er al langer.”

Andere lezers hebben vergelijkbare ervaringen met VGZ en CZ en hebben aanvullende pakketten stopgezet of aangepast, omdat dekkingen voor onder meer fysiotherapie en alternatieve geneeswijzen niet meer nodig waren.

Een andere lezer schrijft:

"Belangrijk is om te zien of iemand ‘met’ of ‘zonder behandeling’ wordt opgenomen in het verpleeghuis. ‘Met behandeling’ wil zeggen dat er afscheid genomen wordt van de huisarts en dat een specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts) de taak van de huisarts overneemt. Als dit het geval is zal het ook zo zijn dat fysiotherapie, ergotherapie etc voor rekening van het verpleeghuis komen. In dat geval kan de aanvullende verzekering, in overleg met de verzekeraar, beëindigd worden.
Is opname echter ‘zonder behandeling’ en blijft de huisarts verantwoordelijk, dan zal het in de meeste gevallen zo zijn dat fysiotherapie, ergotherapie etc vanuit de 1e lijn blijven komen. In die situatie kan een aanvullende verzekering nodig blijven."

Wanneer iemand naar het verpleeghuis gaat en zorg krijgt op basis van de Wet Landurige Zorg (WLZ) kan het dus lonen contact op te nemen met de zorgverzekeraar en een eventueel overbodige aanvullende zorgverzekering stop te zetten.

Heeft u een vraag voor de rubriek Geldkwesties in Plus Magazine?

Stuur dan een e-mail naar geldenrecht@plusmagazine.nl

Een deel van de vragen leggen we voor aan een panel van deskundigen, dat onder meer bestaat uit een notaris, AOW-, belasting- en pensioenexperts en deskundigen die meer weten over consumentenrecht.

 

Auteur 
  • Erik Bogaards