Laatste kans om over te stappen

Tot twaalf uur´s avonds op 31 december is het mogelijk om over te stappen naar een nieuwe zorgverzekering. Wie voor die deadline een nieuwe polis afsluit, annuleert automatisch de oude verzekering. Naar verwachtig zullen de laatste dagen van december bijna 1 miljoen Nederlanders overstappen. Vooral de laatste dagen van het jaar zijn er veel overstappers. Niet verrassend, want er kunnen goede redenen zijn om over te stappen.

Collectief geeft minder korting

Veel Nederlanders hebben een collectieve verzekering, vaak via de werkgever. Een collectieve verzekering mag korting geven op de premie, maar die korting is voor 2020 verlaagd van maximaal tien naar vijf procent. Met andere woorden, een collectieve verzekering is niet meer zo voordelig.

Veel collectieve verzekeringen zijn bovendien uitgebreid en daar hangt een prijskaartje aan. Lang niet iedere verzekerde heeft een uitgebreid pakket nodig. Overstappen naar een eenvoudiger verzekering kan dan resulteren in een lagere premie.

Geen contract meer

Zorgverzekeraars sluiten contracten af met zorgverleners. Is er geen contract, dan krijgt een verzekerde met een naturaverzekering niet de volledige zorgkosten vergoed. De kans bestaat altijd dat de huidige zorgverzekering voor 2020 geen contract heeft afgesloten met uw zorgverlener of met het ziekenkuis in de buurt. In zo´n geval is het raadzaam over te stappen naar een zorgverzekering die wel een contract heeft afgesloten. 

Met een restitutieverzekering kunt u altijd bij alle zorgverleners terecht. Nadeel is dat een restitutieverzekering duurder is dan een naturaverzekering.

Andere zorgbehoefte

Verwacht u dit jaar meer of juist minder zorg te gebruiken? Dan kan het slim zijn om het vrijwillig eigen risico te verlagen of juist te verhogen. Ook kunt u kiezen voor een andere aanvullende verzekering, uitgebreider of juist minder uitgebreid.

Laagste premie

Het pakket van de basisverzekering is bij alle verzekeraars gelijk. Toch zijn er flnke verschillen in de premie. Met een overstap naar een andere basisverzekering kunt u dus geld besparen. Let op, er kunnen verschillen zijn in het aantal zorgverleners dat is gecontracteerd. Controleer dus vooraf of die goedkope polis contracten heeft afgesloten met de zorgverleners bij u in de buurt. Als dat niet het geval is, krijgt u niet de volledige zorgkosten vergoed. Overstappen is dat niet verstandig.

Bron(nen):