Past uw zorgverzekering wel bij u?

Een goede zorgverzekering is voor iedereen belangrijk, zeker wanneer we een dagje ouder worden. Aan onze zorgverzekering gaan we dan andere eisen stellen.

Onderzoek

Uit een groot onderzoek onder Pluslezers blijkt dat 85 procent naast de verplichte basisverzekering een aanvullende verzekering heeft. Met behulp van deze aanvullende verzekering worden toekomstige zorgkosten gedekt.

Onverwachte kosten

Bij de vraag of de toekomstige zorgkosten door de huidige polis worden gedekt, kunnen vraagtekens worden gezet. 65 procent van de Pluslezers geeft te kennen bij een collectief te zijn aangesloten – met als belangrijkste reden de lage poliskosten. De meesten zijn bovendien langer dan vijf jaar bij dezelfde verzekeraar. De vrees om over te stappen blijkt groot.

De oorzaken daarvan zijn de eventueel hogere poliskosten die betaald zouden moeten worden, de angst om niet geaccepteerd te worden door een andere verzekeraar en de ondoorzichtigheid van alle zorgverzekeringen. Maar simpelweg bij dezelfde verzekeraar blijven, kan tot grote teleurstellingen leiden wanneer blijkt dat de gewenste zorg niet wordt vergoed. De prijs van de rekening wordt op die manier achteraf betaald.

Specifieke wensen

De Pluslezers hebben heldere ideeën over de inhoud van een goede aanvullende verzekering. Maar liefst 90 procent van de ondervraagden vindt het zeer belangrijk om keuzevrijheid te hebben in welk ziekenhuis of door welke arts de zorg wordt afgenomen. Desondanks heeft maar 31 procent ook daadwerkelijk een restitutiepolis. Daarnaast zijn Pluslezers duidelijk over hun wens ten aanzien van extra vergoedingen – fysiotherapie, brillen en contactlenzen, second opinion en preventief onderzoek zijn belangrijk.

Passende zorgverzekering

Op basis van de onderzoeksresultaten heeft Plus Magazine een passende zorgverzekering laten samenstellen: Plusgezond. Deze zorgverzekering geeft u keuzevrijheid en alle bovengenoemde vergoedingen. Het is een basisverzekering én aanvullende zorgverzekering ineen, mét 100 procent acceptatie.

Wilt u meer weten? Vraag hier het informatiepakket aan.
 

2 Comments

Door Frans (niet gecontroleerd) op ma, 28-12-2015 - 12:21

Wanneer je bij CZ niet het gehele eigen risico hebt verbruikt zal men in het nieuwe jaar de kosten in dat jaar eerst nog verrekenen met het nog openstaande bedrag van het vorige jaar. Het argument is dan, dat de intake al in het oude jaar is gestart. Voor mij betekent dit een intake van 14 jaren geleden en een jaarlijkse controle. Ik vind dit onjuist. Men moet de kosten verrekenen in het jaar dat de behandeling resp controle plaats vindt.

Door Anita (niet gecontroleerd) op zo, 27-12-2015 - 19:47

Naast de premie per maand, is het bij sommige verzekeraars, dat ze de factuur sturen, voor alle zorgkosten samen, Dit kun je dan wel in termijnen betalen. Je hebt liever gespreid, Als je kiest voor collectief, dan kun je in termijnen, je vergoedingskosten betalen. Anders collectief geen zin, Dan komt er nog bovenop
Mensen moeten meer betalen, niet alleen de zorgkosten, Hierdoor laten de mensen zich misschien niet graag helpen, omdat het te duur wordt.