Patiënten bezorgd over zorg

Mature man
Getty Images

Vier op de vijf mensen die nu zorg nodig hebben, maken zich zorgen over hoe die zorg er over tien jaar uit ziet. De zorgen van patiënten gaan vooral over de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg. Zeventig procent vreest dat de zorg over tien jaar (veel) slechter is dan nu.

Dat blijkt uit een onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland. Door de (dreigende) personeelstekorten vragen patiënten zich af of er in de toekomst nog wel voldoende zorg in de buurt beschikbaar is. Zorg over de betaalbaarheid komt door de steeds stijgende kosten die patiënten kwijt zijn aan zorg.
De Patiëntenfederatie Nederland wijst erop dat de stapeling van kosten hoger dreigt te worden doordat de extra zorgtoeslag uit 2023 wegvalt in 2024. Ook is de zorgpremie in 2024 hoger.
Over de kwaliteit van de zorg op dit moment is een groot gedeelte van de zorgpatiënten nog wel tevreden. Gemiddeld geven patiënten de huidige zorg in Nederland een 7,3. Iets meer dan de helft geeft de zorg een 8 of hoger.

Hogere eigen bijdrage Wmo

Vanaf 1 januari 2024 gaat de eigen bijdrage in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) omhoog van maximaal 19 euro naar maximaal 20,60 euro per maand.
 

Auteur 
  • Perry van Dijk