Stelling marktwerking in de zorg: dit vond u

Plus formuleerde de stelling: marktwerking hoort niet in de zorg. We hebben de stemmen geteld en een aantal van uw reacties op een rij gezet.

In totaal brachten 765 mensen hun stem uit: 3% is het oneens met de stelling, en maar liefst 97% eens. 

'Ten koste van de patiënt'

Veruit de meesten van u zijn dus van mening dat marktwerking niet thuishoort in de zorg. "In sectoren als zorg en onderwijs enzovoort is marktwerking de aanleiding tot onderlinge jaloezie en zal daarom leiden tot ontsporingen in alle geledingen", zegt G.H. Heijne. "Het is misdadig van hoog tot laag omdat niet de mens, cq patiënt en leerling de norm is maar het geld dat er 'verdiend' wordt. Als er mee wordt verder gegaan gaat dat ten koste van de patiënten en leerlingen en kost het veel meer dan wanneer er geen marktwerking was."

Anke Groenewoud is het hiermee eens. Zij reageert op de website: "Het ziekenfonds terug en efficiënter werken door de bureaucratie terug te dringen, 1 standaardcomputerformulier van en voor voor alle hulpverleners. Iedereen kan zijn/haar informatie kwijt, iedere behandelaar heeft inzage en het scheelt een hoop tijd. En bomen. Dat geldt overigens ook voor het onderwijs."

'Geschiedenisles'

Volgens Han Visser leidt marktwerking in veel gevallen tot onderlinge spanningen in de samenleving: "Marktwerking hoort niet in de Zorg. Maar ook niet in Cultuur, Nutsvoorzieningen en Veiligheid. We zouden hebben kunnen leren van geschiedenis, hoofdstukken over situatie's waarin de kloof tussen arm en rijk steeds groter werd en hoe dit dan altijd weer eindigt in een clash."

Trefwoorden: