Tips voor een andere zorgverzekering

Aan het eind van ieder jaar is het mogelijk om van zorgverzekering te wisselen. Doordat de verzekeraars ieder jaar opnieuw de premie en voorwaarden vaststellen, kan een switch naar een andere verzekering in een flinke besparing resulteren. Hier vindt u de tips om de zorgverzekering te kiezen die het best bij u past.

Basisverzekering

De basisverzekering is voor iedereen verplicht. De overheid bepaalt de inhoud van het pakket. De inhoud van de verzekering is dus overal identiek. In grote lijnen is alle medische noodzakelijk zorg verzekerd. Denk aan huisarts, ziekenhuis, specialist, medicijnen, psychologische zorg en spoedeisende hulp in het buitenland. Voor de basisverzekering geldt een acceptatieplicht. De verzekering mag u niet weigeren ook niet als u ziek bent.

Er zijn in grote lijnen twee soorten basisverzekeringen: natura en restitutie. Bij een naturaverzekering kunt u bij alle zorgverleners en ziekenhuizen terecht waarmee de verzekeraar een contract heeft afgesloten. Let op: de voordeligste naturaverzekering hebben met slechts een beperkt aantal ziekenhuizen contracten afgesloten. Het kan zijn dat u niet terecht kan in het ziekenhuis bij u in de buurt. Controleer dit vooraf. Zorgverzekeraars zijn verplicht op de site te vermelden met welke zorgverleners zij contracten heeft afgesloten. Spoedeisende hulp is wel altijd in ieder ziekenhuis verzekerd.

Een verzekerde die naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, moet een deel van de zorgkosten zelf betalen. Daar staat tegenover dat een naturaverzekering voordeliger is. Bij een restitutieverzekering kunt u bij iedere zorgverlener terecht. In principe krijgt u alle zorgkosten vergoed. Een restitutieverzekering is duurder. Sommige verzekeraars bieden ook een combinatipolis aan. Die verzekering dekt een deel van de zorg in natura, een ander deel op basis van restitutie

Eigen risico

De basisverzekering heeft een verplicht eigen risico van 385 euro. Heeft u zorg nodig, dan soupeert u eerst dat eigen risico op, daarna vergoedt de verzekering. De huisarts valt niet onder het eigen risico. Een consult bij de huisarts kost u dus niets. U kunt het eigen risico vrijwillig verhogen tot 885 euro. De premie gaat dan omlaag. Grofweg komt 500 euro vrijwillig eigen risico neer op 250 euro premieverlaging. Wie veel zorgkosten verwacht, moet het eigen risico niet verhogen. Wie weinig zorgkosten verwacht, kan dat wel doen.

Aanvullende verzekering

Een aanvullende verzekering vergoedt aanvullende zorg, zoals de tandarts en fysiotherapie. Voor deze vergoedingen geldt een maximum. Het komt voor dat de premie voor een aanvullende verzekering hoger is dan de verstrekking. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een verzekerde die slechts een keer per jaar voor controle naar de tandarts gaat.

Kijk voor het afsluiten van een aanvullende verzekering goed naar de voorwaarden. Fysiotherapie is bijvoorbeeld bijna altijd gelimiteerd. Bij een voordelige aanvullende verzekering kan het dan gaan om maximaal 10 behandelingen per jaar. Verzekeraars hebben voor de aanvullende verzekeringen geen acceptatieplicht.

Collectieve verzekering

Veel mensen hebben een collectieve verzekering, die wordt aangeboden door de werkgever, sportclub of gemeente. Collectieve verzekeringen mogen verzekerden een korting geven op de premie. Vanaf volgend jaar is die korting maximaal 5 procent.

Een collectieve verzekering lijkt dus voordeliger, maar vaak zijn collectieve verzekeringen erg uitgebreid. Een verzekerde die weinig zorg nodig heeft, betaalt daardoor premie voor vergoedingen die hij of zij niet gebruikt. Per saldo kun je dan duurder uit zijn.

Gezinsleden

Het ligt voor de hand om alle volwassenen op dezelfde verzekering te zetten. Dat is lang niet altijd verstandig. Het is goed mogelijk dat de ene partner weinig zorg nodig heeft, terwijl de ander juist veel zorg gebruikt. Die eerste partner kan prima een hoog eigen risico nemen, terwijl de tweede juist geen vrijwillig eigen risico moet nemen.

Vergelijkingssite

Zodra u weet wat het beste bij u past, kunt u de zorgverzekeringen in een vergelijkingssite op internet met elkaar te vergelijken. Er zijn er verschillende, zoals PriceWise, Hoyhoy, Independer en de Consumentenbond.

Belangrijke data

Opzeggen van de oude zorgverzekering kan tot het einde van het jaar. Voor 1 februari moet u een nieuwe zorgverzekering kiezen, maar het is niet aan te raden zo lang te wachten. Het is verstandiger de nieuwe zorgverzekering voor het eind van het jaar te kiezen en pas daarna de oude op te zeggen.

Bron(nen):